Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παραστάσεις ιππέων

Οι φωτογραφίες παραχωρήθηκαν στην Εκπαιδευτική Πύλη και προέρχονται από τα μαθήματα του καθηγητή Stephen G. Miller, του τμήματος Κλασικών Σπουδών Πανεπιστημίου Berkeley, California