Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γλυπτά του Μουσείου Ακρόπολης

Φωτογραφίες γλυπτών που φυλάσσονται στο Μουσείο Ακρόπολης
Φωτογράφηση & συλλογή: Γιακουμάτου Τερέζα, φιλόλογος
akropoli-easter2004 009.jpg
Ο Μοσχοφόρος -φορεί ιμάτιο

γύρω στο 560 π.Χ

133.05 KB
akropoli-easter2004 010.jpg
Α. 575 Αποκατάσταση ανάγλυφου

 μετωπικού άρματος

Β΄ τέταρτο του 6ου αι. π.Χ.
335.68 KB
akropoli-easter2004 011.jpg
Κόρη από την Ακρόπολη.
Φορεί ιμάτιο, πέπλο και χιτώνα.

Κρατά στεφάνι και ρόδι.
Γύρω στο 560-550

261.04 KB
akropoli-easter2004 012.jpg
Ιππέας Rampin.
Φορεί στεφάνι αγριοσέλινου
έπαθλο από Ίσθμια ή Νέμεα.
Γύρω στο 550 π.Χ
223.79 KB
akropoli-easter2004 013.jpg
Κόρη της Lyon

Γύρω στο 540 π.Χ
221.25 KB
akropoli-easter2004 015.jpg
Κ.673 Σύμφωνα με τον Καρούζο
πρώιμο έργο του καλλιτέχνη του
Αριστόδικου. Γύρω στο 520-510

209.98 KB
akropoli-easter2004 017.jpg
Κόρη Ακρόπολης
Διακρίνονται ίχνη χρώματος

205.72 KB
akropoli-easter2004 018.jpg
Κ.682
Γύρω στο 530-520

230.05 KB
akropoli-easter2004 019.jpg
Κόρη Ακρόπολης
Γύρω στο 520-510

157.38 KB
akropoli-easter2004 020.jpg
Κ.615 Φορά το ιμάτιο
κατά τον ανδρικό τρόπο.
 Γύρω στο 510-500

186.38 KB
akropoli-easter2004 021.jpg
Κ.674 Η "σφιγγοπρόσωπη"

Γύρω στο 500 π.Χ.
172.72 KB
akropoli-easter2004 024.jpg
Κόρη Ακρόπολης

Γύρω στο 530-520

182.18 KB
akropoli-easter2004 026.jpg
Παις Κριτίου
φανερή η χαλάρωση της
μετωπικότητας. Γύρω στο 490-80

100.04 KB
akropoli-easter2004 029.jpg
Πρόσθιο τμήμα αλόγου
Γύρω στο 490 π.Χ

148.26 KB
akropoli-easter2004 030.jpg
Κορμός νέου από την

Ακρόπολη 490-480π.Χ

100.10 KB
akropoli-easter2004 032.jpg
Μία από τις Καρυάτιδες

από την πρόσταση του Ερεχθείου
 421-406 π.Χ

238.32 KB

Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλες τις εικόνες - αρχείο mus-acropolis 2.86mb