Κυκλαδικές τοιχογραφίες

Στη σελίδα αυτή θα βρείτε χρήσιμες διευθύνσεις για τη Θεματική Ενότητα " Ιστορία > Προϊστορία: Αιγαιακοί Πολιτισμοί > Κυκλαδικές τοιχογραφίες"
Κυκλαδικές τοιχογραφίες

Τοιχογραφία Κυανοπιθήκων από το Ακρωτήρι Θήρας. Ώριμη Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος (17ος αιώνας π.Χ.)

Υπουργείο Πολιτισμού: Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Τοιχογραφία Γυναικών και Παπύρων από το Ακρωτήρι Θήρας. Ώριμη Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος (17ος αιώνας π.Χ.)

Υπουργείο Πολιτισμού: Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Τοιχογραφία Γυναικών και Παπύρων από το Ακρωτήρι Θήρας. Ώριμη Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος (17ος αιώνας π.Χ.)

Υπουργείο Πολιτισμού: Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Τοιχογραφία Γυναικών και Παπύρων από το Ακρωτήρι Θήρας. Ώριμη Υστεροκυκλαδική Ι περίοδος (17ος αιώνας π.Χ.)

Υπουργείο Πολιτισμού: Μουσείο Προϊστορικής Θήρας

Η τοιχογραφία "της άνοιξης". Από το Συγκρότημα Δ του Ακρωτηρίου Θήρας. 16ος αιώνας π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τοιχογραφία των ψαράδων. Μικρογραφική ζωφόρος του Στόλου Ακρωτήρι Θήρας (δυτική οικία). 16ος αιώνας π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Μικρογραφική ζωφόρος του Στόλου Ακρωτήρι Θήρας (δυτική οικία). 16ος αιώνας π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τοιχογραφία των αντιλοπών. Ακρωτήρι Θήρας (δυτικό κτήριο του Τομέα Β). 16ος αιώνας π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τοιχογραφία των πυγμάχων. Ακρωτήρι Θήρας (δυτικό κτήριο του Τομέα Β). 16ος αιώνας π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τοιχογραφία των κροκοσυλλεκτριών. Ακρωτήρι Θήρας (Ξεστή 3: μεγάλο κτήριο με 14 δωμάτια σε κάθε ένα από τους δύο ορόφους του). 16ος αιώνας π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

Τοιχογραφία του βωμού. Ακρωτήρι Θήρας (Ξεστή 3: μεγάλο κτήριο με 14 δωμάτια σε κάθε ένα από τους δύο ορόφους του). 16ος αιώνας π.Χ.

Υπουργείο Πολιτισμού: Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο

 
 
 

 

Επιμέλεια συλλογής: Ηλιοπούλου Ιωάννα, φιλόλογος