Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Συλλογή Εκπαιδευτικού Υλικού

Στο τμήμα αυτό μπορείτε να βρείτε χρήσιμο εκπαιδευτικό υλικό όπως:

1. Λογισμικό - Πολυμέσα:
Στη συλλογή αυτή έχουν συγκεντρωθεί τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού και πολυμεσικού υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

2. Υλικό εκπαιδευτικών:
Συλλογή σχεδίων μαθημάτων και υποστηρικτικού υλικού διδασκαλίας, που έχει κατατεθεί από εκπαιδευτικούς.

3. Εκπαιδευτικοί σύνδεσμοι:
Συλλογή υπερσυνδέσμων σε ιστοσελίδες με εκπαιδευτικό υλικό και δραστηριότητες.Λογισμικό

Λογισμικό - Πολυμέσα

Υλικό Εκπαιδευτικών

ΥΛΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Εκπαιδευτικοί Σύνδεσμοι