Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2022

1-08-22, 13:34

TEST

TestTab-2

  1. ---------------------- tab1
  2. ______________Tab2
  3. ................................tab3
3. Timeout στον κώδικα της PHP Σε περίπτωση που έχετε κάποιο script της PHP και πραγματοποιεί εξωτερικές συνδέσεις για τις ανάγκες του site, τότε αυτές υπάρχει η περίπτωση να κάνουν timeout. Αν γίνονται πολλές προσπάθειες σύνδεσης και κάνουν timeout, τότε αυτό μπορεί να προκαλέσει το 500 Internal Server Error. Για να μην αντιμετωπίζετε αυτό το πρόβλημα, θα πρέπει να βεβαιωθείτε πως τα PHP scripts, βρίσκονται κάτω από κανόνες χρονικού ορίου. Αν αφαιρέσετε εξωτερικές συνδέσεις, αυξάνετε την ταχύτητα του site σας αλλά και μειώνετε τις πιθανότητες να εμφανίσει 500 Internal Server Error το site σας.
Αν χρησιμοποιείτε το .htaccess αρχείο στο site σας, υπάρχει περίπτωση να παρεμβαίνει στη σελίδα σας όταν προσπαθεί να τη φορτώσει ο Browser. Ελέγξτε το configuration του .htaccess. Οποιοδήποτε συντακτικό σφάλμα μπορεί να προκαλέσει το 500 Internal Server Error. Για να επιβεβαιώσετε πως υπάρχει σφάλμα στο αρχείο και επηρεάζει το site σας, καταργείστε το ή μετονομάστε το προσωρινά και δοκιμάστε να φορτώσετε και πάλι τη σελίδα.
ο Plesk σας δίδει τη δυνατότητα να ελέγχετε τα error logs της PHP. Αυτές οι καταγραφές παρέχουν πολύτιμη πληροφορία για εσφαλμένο κώδικα, ή κάποια ασυμβατότητα που έχει προκύψει κατά την εγκατάσταση ή αναβάθμιση κάποιου plugin ή extension ή αναβάθμισης ακόμα και στο ίδιο το πρόγραμμα με το οποίο έχετε κατασκευάσει το site σας. Για να βρείτε τα logs του site σας, συνδεθείτε στο Plesk και στην καρτέλα Websites & Domains, επιλέξτε Logs.

Κατηγορία Uncategorised