Προβολή άρθρων κατά ημερομηνία: Δευτέρα, 09 Μαΐου 2022

Κάτια 2

Στόχος του έργου ήταν να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το STEM 
και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ της πραγματικής 
ζωής και των αφηρημένων εννοιών που μαθαίνουν στο σχολείο.
Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου STEM, εφαρμόστηκε 
η υλοποίηση δραστηριοτήτων STEM που σχεδιάζονται με την επιλογή 
θεμάτων, τον προσδιορισμό των σχέσεων με άλλους κλάδους και τις 
μελέτες αξιολόγησης.

Στα πλαίσια του έργου αυτού χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθοι σύνδεσμοι:

https://www.youtube.com/watch?v=baoqn0fkJGo
https://www.youtube.com/watch?v=ioZs8ZzWJKM
https://www.youtube.com/watch?v=S7pj7r28szQ
https://www.youtube.com/watch?v=x8nl_J84vqc
https://www.youtube.com/watch?v=VxPDxhGQ_Eg

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αποστολία Μπέκα

Κατηγορία STE(A)M

274713363 478741607290954 980873601020508344 n

Στόχος του έργου ήταν να αυξήσει το ενδιαφέρον των μαθητών για το STEM 
και να τους βοηθήσει να κατανοήσουν τη σύνδεση μεταξύ της πραγματικής 
ζωής και των αφηρημένων εννοιών που μαθαίνουν στο σχολείο.
Στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου εκπαιδευτικού μοντέλου STEM, εφαρμόστηκε 
η υλοποίηση δραστηριοτήτων STEM που σχεδιάζονται με την επιλογή 
θεμάτων, τον προσδιορισμό των σχέσεων με άλλους κλάδους και τις 
μελέτες αξιολόγησης.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τα βίντεο  στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.youtube.com/watch?v=baoqn0fkJGo
https://www.youtube.com/watch?v=ioZs8ZzWJKM
https://www.youtube.com/watch?v=S7pj7r28szQ
https://www.youtube.com/watch?v=x8nl_J84vqc
https://www.youtube.com/watch?v=VxPDxhGQ_Eg

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αποστολία Μπέκα

Κατηγορία STE(A)M

BeFunky collage 1

Το έργο αυτό, κατανοώντας τους κινδύνους του  διαδικτύου, στόχευε στην πρόληψη της επιδημίας στην καθημερινή ζωή  των μαθητών και στο σχολείο.

Ο συνειδητός γραμματισμός στα μέσα  επικοινωνίας και η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου καθώς και τα μέτρα που πρέπει να ακολουθούνται για την προστασία από πανδημίες και 
επιδημίες συμπεριλήφθηκαν στις δραστηριότητες του έργου.
Αναμένονταν οι ακόλουθες συμπεριφορές:

 1. Να δοθούν πληροφορίες για την 
  περίοδο της πανδημίας και των επιδημικών ασθενειών και να οριστούν τα 
  μέτρα πρόληψης ως φιλοσοφία ζωής.
  2. Να κατανοηθεί η ανάγκη της μάσκας, η φυσική απόσταση και η 
  τήρηση κανόνων υγιεινής.
 2. Να διδαχθούν οι θετικές και αρνητικές 
  επιπτώσεις των μέσων ενημέρωσης στα παιδιά.
 3. Να γίνει εξοικείωση με τη χρήση 
  εργαλείων web 2.0 και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.
 4. Να δοθεί έμφαση στη 
  διεπιστημονική αλληλεπίδραση.
 5. Να γίνει ενεργή χρήση της πύλης E Twinning 
  από μαθητές.
 6. Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σχετικά με τα 
  μέτρα που πρέπει να ληφθούν στην πανδημία, τον γραμματισμό στα μέσα 
  επικοινωνίας και να εστιαστεί η προσοχή τους στην επίδραση από αυτά

Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Αποστολία Μπέκα

Κατηγορία STE(A)M