Λεξικά

lexiko

Ηλεκτρονικό λεξικό ορολογίας που περιλαμβάνει περίπου 500 λήμματα σε 5 τομείς των ΤΕΕ. Σε κάθε λήμμα εκτός από τον ορισμό του δίνεται η αγγλική του μετάφραση, εγκυκλοπαιδικά στοιχεία και σχετικό εικονογραφικό υλικό.