Καλλιτεχνικά Μαθήματα

zogrtafiki

Στόχος του λογισμικού «Η Ζωγραφική από τον 19ο στον 20ο αιώνα» είναι να δώσει μια εναλλακτική διδακτική προσέγγιση για το μάθημα της Ιστορίας των Τεχνών της Α’ και Β’ τάξης του τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΤΕΕ.

kourdista frouta

Μουσικοκινητική μέθοδος για παιδιά προσχολικής ηλικίας.