Λογισμικό (164)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθούν οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή είτε έχουν αγοραστεί από το Υ.Π.Ε.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

Βρείτε ανά Υποκατηγορία

Προϊόντα Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Υ.ΠΑΙ.Θ./ Π.Ι./ Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) (42)

Βρείτε τίτλους Εκπαιδευτικού Λογισμικού που έχει προμηθευτεί το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο διαφόρων έργων.

Προβολή άρθρων...

Εκπαιδευτικά Πακέτα (Υ.ΠΑΙ.Θ./ Π.Ι./ Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) (10)

Αναζητήστε «Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα» που έχει προμηθευτεί το Υπουργείου Παιδείας. από διάφορους ανάδοχους στο πλαίσιο του έργου ΝΗΡΗΙΔΕΣ του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

Προβολή άρθρων...

Συνοδευτικά CD-ROMs για τα Σχολικά Εγχειρίδια (Π.Ι.) (33)

Βρείτε συνοδευτικά CD-ROMS των σχολικών εγχειριδίων που έχουν παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο διαφόρων έργων.

Προβολή άρθρων...

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (31)

Bρείτε ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Προβολή άρθρων...

Δωρεάν Λογισμικό Γενικής Χρήσης (48)

Αναζητήστε δωρεάν εργαλεία και εφαρμογές.

Προβολή άρθρων...

gimp

Σουίτα επεξεργασίας εικόνας. Κυκλοφορεί και σε ελληνική έκδοση.

chrome

Ο δωρεάν φυλλομετρητής της Google, για την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

google earth

Το Google Earth προβάλλει στον ηλεκτρονικό σας υπολογιστή δορυφορικές φωτογραφίες από κάθε σημείο του πλανήτη, με δυνατότητα μεγέθυνσης. Παρέχει πληροφορίες για τα ονόματα των δρόμων αλλά και αναζήτηση για αξιοθέατα και άλλα σημεία υψηλού ενδιαφέροντος.

gfxbook

Πλήρες πακέτο επεξεργασίας φωτογραφιών, μια βάση Desktop Publishing, πρόγραμμα δημιοργίας παρουσιάσεων, html editor και ftp client.

httack

Πρόγραμμα που επιτρέπει την αποθήκευση στο σκληρό σας δίσκο ολόκληρου δικτυακού τόπου προκειμένου να τον προβάλετε χωρίς σύνδεση.

hugin icon

Πρόγραμμα δημιουργίας φωτογραφικών πανοραμάτων.

InternetSchool

Το Internet School είναι ένα λογισμικό πακέτο ιστοσελίδων που αποτελούν ιστοχώρο, με υψηλότατο βαθμό παραμετροποίησης του κώδικά του. Σαν αποτέλεσμα οποιοδήποτε Γυμνάσιο, Λύκειο, Δημοτικό ή Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις μπορεί, αφού προμηθευτεί τα απαραίτητα αρχεία και προβεί στη διαδικασία εγκατάστασης του ιστοτόπου, να δημιουργήσει το δικό του δικτυακό τόπο.

iqplus

Το εκπαιδευτικό λογισμικό IQ+, με χρήση προσομοιώσεων και διαδραστικών εφαρμογών, συμβάλλει στην κατανόηση και αφομοίωση της ύλης των Μαθηματικών Γυμνασίου.

chemcoll

Irydium Project: The Virtual Laboratory (12MB)
Πρόκειται για Java applet που προσομοιώνει ένα χημικό εργαστήριο.

koduGameLab

To Kodu δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργούν παιχνίδια για τον υπολογιστή, μέσω μιας απλής οπτικής γλώσσας προγραμματισμού.