Λογισμικό (164)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθούν οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή είτε έχουν αγοραστεί από το Υ.Π.Ε.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

Βρείτε ανά Υποκατηγορία

Προϊόντα Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Υ.ΠΑΙ.Θ./ Π.Ι./ Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) (42)

Βρείτε τίτλους Εκπαιδευτικού Λογισμικού που έχει προμηθευτεί το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο διαφόρων έργων.

Προβολή άρθρων...

Εκπαιδευτικά Πακέτα (Υ.ΠΑΙ.Θ./ Π.Ι./ Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) (10)

Αναζητήστε «Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα» που έχει προμηθευτεί το Υπουργείου Παιδείας. από διάφορους ανάδοχους στο πλαίσιο του έργου ΝΗΡΗΙΔΕΣ του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

Προβολή άρθρων...

Συνοδευτικά CD-ROMs για τα Σχολικά Εγχειρίδια (Π.Ι.) (33)

Βρείτε συνοδευτικά CD-ROMS των σχολικών εγχειριδίων που έχουν παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο διαφόρων έργων.

Προβολή άρθρων...

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (31)

Bρείτε ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Προβολή άρθρων...

Δωρεάν Λογισμικό Γενικής Χρήσης (48)

Αναζητήστε δωρεάν εργαλεία και εφαρμογές.

Προβολή άρθρων...

cdex

Λογισμικό μετατροπής των μουσικών κομματιών και των αρχείων ήχου που υπάρχουν σε ένα cd σε συμπιεσμένη μορφή (mp3, κλπ).

chemsk

Chemsketch 5.0 (7,8MB)
Λογισμικό της ACD/Labs (Toronto, Canada), που διατίθεται ελεύθερα (freeware). Απλά δίνετε το e-mail σας και ένα κωδικό πρόσβασης και μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό (7,8MB). Είναι κατάλληλο για σχεδίαση συντακτικών τύπων μορίων (οργανικών και ανοργάνων ενώσεων).

cis comodo logo2

Δωρεάν firewall για προστασία του υπολογιστή από επιθέσεις και ιούς.

convert

Μικρό λογισμικό μετατροπής μονάδων, που καλύπτει τα πάντα. Είναι σε συμπιεσμένη μορφή.

DeepZoomComposer

Το Deep Zoom είναι ένα λογισμικό το οποίο αναπτύχθηκε από τα Live Labs Sea dragon Team. Είναι μια τεχνολογία που επιτρέπει στον χρήστη να βλέπει μεγάλες εικόνες χωρίς να χρειαστεί να τις φορτώσει ολόκληρες στον υπολογιστή του από το διαδίκτυο. Το πρόγραμμα φορτώνει μόνο το κομμάτι της εικόνας που βλέπει ο χρήστης. Κατ’ αυτό τον τρόπο, ο χρόνος αναμονής στον browser μειώνεται σημαντικά.

etest

Σουίτα δύο πακέτων με σκοπό τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μέσα στην τάξη. Η σουίτα αποτελείται από δύο προγράμματα (εκπαιδευτικού και μαθητή) με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να διενεργηθούν προγραμματισμένες αξιολογήσεις σε πραγματικο ή προκαθορισμένο χρόνο, μέσω τοπικού δικτύου.

 

file3

Περιβάλλον απομακρυσμένης εκπαίδευσης βασισμένο στο web. Επιτρέπει την αποθήκευση υλικού (αρχείων, εγγράφων, συλλογών δεσμών) σε φακέλους που είναι προσβάσιμοι άμεσα από τα μέλη μιας συνεργαζόμενης ομάδας.

food force

To Food Force είναι ένα παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί για να ευαισθητοποιήσει αλλά και να ενημερώσει τους μαθητές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφρικανικές και ασιατικές χώρες και σχετίζονται με τους πολέμους, την έλλειψη τροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κ.ά.

fsd

Πλούσιος κατάλογος ελεύθερου λογισμικού που τρέχει σε ελεύθερα λειτουργικά.

geogebra

Ελεύθερο λογισμικό για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών.
Μπορεί να δημιουργήσει δυναμικά κινούμενα γραφικά, λογιστικά φύλλα κ.α.