Λογισμικό (163)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθούν οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή είτε έχουν αγοραστεί από το Υ.Π.Ε.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

Βρείτε ανά Υποκατηγορία

Προϊόντα Εκπαιδευτικού Λογισμικού (Υ.ΠΑΙ.Θ./ Π.Ι./ Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) (41)

Βρείτε τίτλους Εκπαιδευτικού Λογισμικού που έχει προμηθευτεί το Υπουργείο Παιδείας στο πλαίσιο διαφόρων έργων.

Προβολή άρθρων...

Εκπαιδευτικά Πακέτα (Υ.ΠΑΙ.Θ./ Π.Ι./ Ε.Α.Ι.Τ.Υ.) (10)

Αναζητήστε «Ολοκληρωμένα Εκπαιδευτικά Πακέτα» που έχει προμηθευτεί το Υπουργείου Παιδείας. από διάφορους ανάδοχους στο πλαίσιο του έργου ΝΗΡΗΙΔΕΣ του Ε.Α.Ι.Τ.Υ.

Προβολή άρθρων...

Συνοδευτικά CD-ROMs για τα Σχολικά Εγχειρίδια (Π.Ι.) (33)

Βρείτε συνοδευτικά CD-ROMS των σχολικών εγχειριδίων που έχουν παραχθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στο πλαίσιο διαφόρων έργων.

Προβολή άρθρων...

Ελεύθερο Λογισμικό & Λογισμικό Ανοιχτού Κώδικα (31)

Bρείτε ελεύθερο λογισμικό και λογισμικό ανοιχτού κώδικα, το οποίο διατίθεται ελεύθερα για εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Προβολή άρθρων...

Δωρεάν Λογισμικό Γενικής Χρήσης (48)

Αναζητήστε δωρεάν εργαλεία και εφαρμογές.

Προβολή άρθρων...

7zip

Λογισμικό συμπίεσης αρχείων. Υποστηρίζει τύπους zip, rar, cab, tar κ.α.

Acrobat

Πρόγραμμα δημιουργίας εγγράφων PDF από σχεδόν κάθε εφαρμογή.

AnneMarie

Liebe Deutschlehrerin, lieber Deutschlehrer,
das Inhaltsverzeichnis soll Sie durch das Programm führen und Ihre
Arbeit damit erleichtern. Der Tabelle können sie folgende Informationen entnehmen:
a) Die Klasse
Die Buchstaben A, B und C stehen für die jeweilige Klasse.
b) die Zahl der Lektionen und der Module
Die Zahlen 1-7 stehen für die Lektionen, es gibt 7 Lektionen pro Klasse.
Die Buchstaben A-M stehen für die dazugehörenden Module.
c) Die Titel der Lektionen und die der Module.

safari

Ο δωρεάν φυλλομετρητής της Apple, για πλοήγηση στο διαδίκτυο.

ART

Το ART είναι λογισμικό μοντελοποίησης για τις Φυσικές Επιστήμες το οποίο με την αξιοποίηση του αναλογικού αναστοχασμού, βοηθά τον μαθητή να αποκτήσει αναστοχαστικές μεταγνωστικές δεξιότητες.

headerartragelogo

Πρόγραμμα ελεύθερου σχεδίου με τη βοήθεια του Υπολογιστή.

audacity

Το Audacity είναι ένα ανοιχτού κώδικα πρόγραμμα για την ηχογράφηση και την επεξεργασία ήχων. Είναι διαθέσιμο για Mac OS X, Microsoft Windows, GNU/Linux, και άλλα λειτουργικά προγράμματα.

logo avast

Δωρεάν λογισμικό προαστασίας από ιούς και κακόβουλες απειλές.

box ais mr l

Δωρεάν πρόγραμμα antivirus για την αντιμετώπιση κακόβουλων επιθέσεων και ηλεκτρονικών ιών.

cartes

Cartes Du Ciel (Χάρτες του ουρανού)
Μέγεθος: Πλήρες πακέτο (έκδοση 2.75): 15 ΜΒ. Βασικό πακέτο (έκδοση 2.75): 3.9 ΜΒ.
Περιγραφή: Λογισμικό αστρονομίας, Γαλλικής προέλευσης, που έχει μεταφρασθεί πλήρως στα Ελληνικά. Προβάλλει στην οθόνη και εκτυπώνει ουράνιους χάρτες, ενημερώνει για τα αστρονομικά γεγονότα, τις θέσεις των ουράνιων σωμάτων ενώ παρέχει δυνατότητα animation των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων με χρονικό βήμα καθοριζόμενο από το χρήστη.
Γνωστικό αντικείμενο: Αστρονομία.

Σελίδα 1 από 17