Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

ART

Το ART είναι λογισμικό μοντελοποίησης για τις Φυσικές Επιστήμες το οποίο με την αξιοποίηση του αναλογικού αναστοχασμού, βοηθά τον μαθητή να αποκτήσει αναστοχαστικές μεταγνωστικές δεξιότητες.

cartes

Cartes Du Ciel (Χάρτες του ουρανού)
Μέγεθος: Πλήρες πακέτο (έκδοση 2.75): 15 ΜΒ. Βασικό πακέτο (έκδοση 2.75): 3.9 ΜΒ.
Περιγραφή: Λογισμικό αστρονομίας, Γαλλικής προέλευσης, που έχει μεταφρασθεί πλήρως στα Ελληνικά. Προβάλλει στην οθόνη και εκτυπώνει ουράνιους χάρτες, ενημερώνει για τα αστρονομικά γεγονότα, τις θέσεις των ουράνιων σωμάτων ενώ παρέχει δυνατότητα animation των κινήσεων των ουρανίων σωμάτων με χρονικό βήμα καθοριζόμενο από το χρήστη.
Γνωστικό αντικείμενο: Αστρονομία.

chemsk

Chemsketch 5.0 (7,8MB)
Λογισμικό της ACD/Labs (Toronto, Canada), που διατίθεται ελεύθερα (freeware). Απλά δίνετε το e-mail σας και ένα κωδικό πρόσβασης και μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό (7,8MB). Είναι κατάλληλο για σχεδίαση συντακτικών τύπων μορίων (οργανικών και ανοργάνων ενώσεων).

convert

Μικρό λογισμικό μετατροπής μονάδων, που καλύπτει τα πάντα. Είναι σε συμπιεσμένη μορφή.

etest

Σουίτα δύο πακέτων με σκοπό τη δυνατότητα ηλεκτρονικής αξιολόγησης μέσα στην τάξη. Η σουίτα αποτελείται από δύο προγράμματα (εκπαιδευτικού και μαθητή) με τη βοήθεια των οποίων μπορούν να διενεργηθούν προγραμματισμένες αξιολογήσεις σε πραγματικο ή προκαθορισμένο χρόνο, μέσω τοπικού δικτύου.

 

food force

To Food Force είναι ένα παιχνίδι που έχει δημιουργηθεί για να ευαισθητοποιήσει αλλά και να ενημερώσει τους μαθητές για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν αφρικανικές και ασιατικές χώρες και σχετίζονται με τους πολέμους, την έλλειψη τροφής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, κ.ά.

geogebra

Ελεύθερο λογισμικό για την εκμάθηση και τη διδασκαλία των μαθηματικών.
Μπορεί να δημιουργήσει δυναμικά κινούμενα γραφικά, λογιστικά φύλλα κ.α.

InternetSchool

Το Internet School είναι ένα λογισμικό πακέτο ιστοσελίδων που αποτελούν ιστοχώρο, με υψηλότατο βαθμό παραμετροποίησης του κώδικά του. Σαν αποτέλεσμα οποιοδήποτε Γυμνάσιο, Λύκειο, Δημοτικό ή Γυμνάσιο με Λυκειακές Τάξεις μπορεί, αφού προμηθευτεί τα απαραίτητα αρχεία και προβεί στη διαδικασία εγκατάστασης του ιστοτόπου, να δημιουργήσει το δικό του δικτυακό τόπο.

chemcoll

Irydium Project: The Virtual Laboratory (12MB)
Πρόκειται για Java applet που προσομοιώνει ένα χημικό εργαστήριο.

pascalitsa

Η Pascalitsa είναι ένα πλήρες περιβάλλον προγραμματισμού σε ΓΛΩΣΣΑ. Ο σκοπός της εφαρμογής Pascalitsa είναι η διασύνδεση του εικονικού περιβάλλοντος προγραμματισμού της ΓΛΩΣΣΑΣ με τον πραγματικό κόσμο της Pascal και των εκτελέσιμων αρχείων (προγραμμάτων).

atomic1

Programs for Understanding Atomic Models (432ΚΒ)
Η εφαρμογή περιλαμβάνει τρεις προσομοιώσεις α) το πρότυπο Bohr για μεταπτώσεις ηλεκτρονίων με απορόφηση και εκπομπή ακτινοβολιών στο άτομο H. β) το πείραμα του Rutherford. γ) γραφικές αναπαραστάσεις των κυματοσυναρτήσεων ατομικών τροχιακών (Shroedinger).

scratch

Το Scratch είναι μία γλώσσα προγραμματισμού με την οποία ο εκπαιδευτικός ή ο μαθητής μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, παιχνίδια κ.α.

seismic waves

Πολύ καλή παρουσίαση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων από διάφορους επιλεγμένους σεισμούς, με πολλαπλές αναπαραστάσεις (διάδοση κυμάτων στην επιφάνεια και το εσωτερικό της υδρογείου με ταυτόχρονη αναπαράσταση του τι δείχνουν οι σεισμογράφοι σε διάφορα σημεία της Γης).

earthquakes

Περιγραφή: Παρουσιάσεις σε χάρτες της κατανομής σεισμών και ηφαιστείων και των λιθοσφαιρικών πλακών. Χρονολογική εμφάνιση των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων από το 1960 έως σήμερα σε 2 ή 3 διαστάσεις, με δυνατότητες εμφάνισης σε όλο τον πλανήτη, ανά ήπειρο ή σε παράθυρο που ορίζει ο χρήστης. H πλούσια βάση δεδομένων του μπορεί να ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου.

shadows

Shadows (Έκδοση 2.0 Beta 9: 1.40 MB. )
Περιγραφή: Λογισμικό Γαλλικής προέλευσης που επιτρέπει την κατασκευή (και εκτύπωση) διαφόρων τύπων ηλιακών ρολογιών για πολλές (2500) πόλεις της Γης.

Σελίδα 1 από 3