Κυκλάδες


Ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με εκπαιδευτικές επισκέψεις από τη Γενική Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η ανάρτηση πληροφοριών σχετικών με εκπαιδευτικά προγράμματα/δραστηριότητες Μουσείων και λοιπές προτάσεις φορέων στην ιστοσελίδα e-yliko έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν ισοδυναμεί με έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων δεδομένου ότι δεν έχει ελεγχθεί η ποιότητα και το περιεχόμενο των προγραμμάτων αυτών ούτε η ασφάλεια των χώρων στους οποίους διεξάγονται.

tomatoMuseum

Το Βιομηχανικό Μουσείο Τομάτας "Δ.Νομικός" στη Βλυχάδα Σαντορίνης προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα για το σχολικο έτος 2018 - 2019. Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.