Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Είναι μία διδακτική πρόταση με την οποία οι μαθητές επισκέπτονται δικτυακούς τόπους και καλούνται να ενημερωθούν για μορφές και παγκόσμια ποσοστά φτώχειας, να σκεφτούν πάνω στο φαινόμενο της φτώχειας και να γνωρίσουν τρόπους αντιμετώπισής της.

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα, φτιαγμένο με τη Visual Basic 6, που περιέχει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και ερωτήσεις του τύπου Σωστό - Λάθος, που καλύπτουν όλη την ύλη των μαθημάτων Φυσικής Γενικής Παιδείας και Κατεύθυνσης της Β΄Λυκείου, ταξινομημένες κατά μάθημα και κεφάλαιο.

Ο μαθητής συμπληρώνει δύο κουΐζ που αναφέρονται στα μέρη και τα οργανίδια του φυτικού και του ζωϊκού κυττάρου. Τα κουζ δημιουργήθηκαν με το λογισμικό Hot Potatoews που

Οι μαθητές χρησιμοποιούν ένα πρόγραμμα που προσομοιώνει μια δασική πυρκαγιά. Μπορούν να μεταβάλλουν την πυκνότητα των υφιστάμενων δέντρων, να παρατηρήσουν και να καταγράψουν την έκταση της καταστροφής που θα προκληθεί (ως ποσοστό καμένων δέντρων). Επιπρόσθετα μπορούν να περιηγηθούν σε προτεινόμενους δικτυακούς τόπους και να συλλέξουν πληροφορίες, που θα χρησιμεύσουν ως υλικό για ομαδικές εργασίες και για συζήτηση στην τάξη

Παορυσιάσεις Power Point που καλύπτουν όλη την ύλη της Βιολογίας Γεν. Παιδείας Β΄ Λυκείου

Σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας της φωτοσύνθεσης και του τρόπου με τον οποίο το άμυλο φθάνει σε όλα τα μέρη του φυτού.

Συνοπτικό κείμενο για το έργο του Χαρίλαου Τρικούπη και σχετικό χρονολόγιο.
Σχέδια μαθημάτων για Χημεία Β Γυμνασίου
Σχέδια μαθημάτων για Χημεία Β Γυμνασίου
Σχέδια μαθημάτων για Χημεία Β Γυμνασίου
Σχέδια μαθημάτων για Χημεία Β Γυμνασίου
Σχέδια μαθημάτων για Χημεία Β Γυμνασίου

Μελέτη της Χημικής ισορροπίας σε εικονικό εργαστήριο.