Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.

Στη δραστηριότητα αυτή προσφέρεται η δυνατότητα στους μαθητές να μελετήσουν τα μέρη ενός Υπολογιστή και το ρόλο που παίζουν, καθώς και το πως συνδέονται μεταξύ τους, ώστε να δημιουργήσουν ένα ενιαίο Υπολογιστικό Σύστημα.
Με τη διδακτική αυτή πρόταση αξιοποιούνται οι δυνατότητες που δίνει ο Η\Υ με τη χρήση του PowerPoint και τη δυνατότητα πρόσβασης στο Διαδικτυακό χώρο, ώστε να εμπλουτιστεί η διδακτική πράξη και η ενασχόληση των μαθητών με τον Ύμνο των Ολυμπιακών αγώνων.

Δραστηριότητα κατάλληλη για τα Μαθηματικά κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου που αφορά την υπερβολή και τις ιδιότητες της.

Πειραματική διδασκαλία με χρήση Συστήματος Σύγχρονης Λήψης και Απεικόνισης (Vernier Lab Pro) του μαθήματος της Γ΄Γυμνασίου με τίτλο: "Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του ήχου".

Το προκείμενο άρθρο συνοψίζει παρατηρήσεις από την αξιολογική παρουσίαση, μέσω του διαδικτύου, του προγράμματος «Περσέας» (G. Grane, ed., http://www.perseus.tufts.edu/), οι οποίες διατυπώθηκαν από τον γράφοντα στο πλαίσιο ημερίδας που διοργάνωσε ο Σύνδεσμος Φιλολόγων Λέσβου στο ΠΕΚ Mυτιλήνης (23/11/2001). Απώτερος στόχος της εισήγησης ήταν η επισήμανση, πέραν της «ουδέτερης» τεχνοκρατικής προσέγγισης ζητημάτων, πρακτικών και θεωρητικών, που θέτει το εν λόγω πρόγραμμα στον χώρο της εκπαιδευτικής αρχαιογνωσίας/αρχαιογλωσσίας.
Δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Πολίτης 100, Μάιος 2002: 31-38.

Παρουσιάσεις Power Point που καλύπτουν όλη την ύλη της Βιολογίας Β' Λυκείου Γεν Παιδείας

Εποπτική παρουσίαση και αφομοίωση της Υποτακτικής Σύνδεσης (Δευτερεύουσες προτάσεις και Πλάγιος Λόγος) μέσα από έναν συνοπτικό πίνακα και ασκήσεις ανακεφαλαίωσης. Στο τέλος οι μαθητές καλούνται να μεταφράσουν αποσπάσματα αρχαίας ελληνικής σοφίας.

Διδακτική πρόταση ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, στην οποία οι μαθητές συμμετέχοντας ενεργητικά, ως συνερευνητές, στη διδακτική διαδικασία με σκοπό την εξάσκησή τους στο να ανακαλύπτουν μόνοι τους τη γνώση, γνωρίζουν τις διατροφικές συνήθειες και τα συμπόσια των αρχαίων Ελλήνων, συγκρίνουν τον τρόπο διαβίωσης των αρχαίων Ελλήνων με αυτόν των Νεοελλήνων και διατυπώνουν τα συμπεράσματά τους για το πολιτιστικό επίπεδο των αρχαίων Ελλήνων.

"Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα με τα applets να κάνουν μετρήσεις και με υπολογισμούς να επαληθεύσουν τις μαθηματικές σχέσεις για το φαινόμενο Doppler. λλα applets επιτρέπουν στους μαθητές να αντιληφθούν ηχητικά τις αλλαγές στη συχνότητα και υπάρχει μια δραστηριότητα για το τι συμβαίνει όταν η πηγή ξεπεράσει τη ταχύτητα του ήχου.
"

Ο συνδυασμός κειμένου-στατικών εικόνων-προσομοίωσης-αξιοποίησης συνδέσμων προσφέρουν εναλλακτικούς τρόπους για την κατανόηση του φαινομένου.Εδώ το Διαδίκτυο χρησιμεύει ως κίνητρο για την μάθηση, επεκτείνοντας τα φυσικά όρια της σχολικής τάξης

Με τη παρουσίαση PowerPoint οι μαθητές μαθαίνουν για τους συγκλίνοντες και αποκλίνοντες φακούς, πως σχηματίζονται τα είδωλα με τη χρήση του applet και στο τέλος με το εργαλείο Ζωγραφικής των Windows σχηματίζουν είδωλο.

Οι μαθητές εξετάζουν το ιστορικό-κοινωνικό-πολιτισμικό πλαίσιο των πλατωνικών διαλόγων, προβληματίζονται στα θέματα της πλατωνικής φιλοσοφίας που θέτει το λογισμικό «Λογανάλυση», αξιολογούν την επιχειρηματολογία Σωκράτη-Πρωταγόρα για το διδακτό της Αρετής και με τις ασκήσεις που περιέχει το λογισμικό και τις απαντήσεις που δίδει έχουν την ευκαιρία να αυτοαξιολογηθούν... «παίζοντας».

Πολυμεσική εφαρμογή όπου οι μαθητές βάζοντας τα γράμματα στη σωστή θέση, φτιάχνουν τη λέξη και την ακούν.