Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες πλοηγούνται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες και μελετούν επιλεγμένα έργα των: Rubens, Van Dyck, Velazkez, Rembrandt, Murillo (πέντε ομάδες θεμάτων). Καταλήγουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη θεματολογία και τα μορφικά στοιχεία του ρεύματος του Μπαρόκ, της σχέσης του με τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες της εποχής στην οποία γεννήθηκε και δοκιμάζουν έναν πρώτο προβληματισμό πάνω στο θέμα της στράτευσης του καλλιτέχνη.

Αρθρο του καθηγητή του Πανεπιστημίου Αιγαίου κ. Ιωάννη Ν. Χατζόπουλου με βασικές αρχές για τη σύγχρονη Ελληνική Παιδεία.

Ενα σχέδιο διδασκαλίας για τη 12η ενότητα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας Α΄Γυμνασίου, το οποίο περιλαμβάνει το κείμενο δομημένο κατά μορφολογικά νοηματικά σύνολα (χωρίς μεταβολή στη σειρά των λέξεων), στόχους, φάσεις επεξεργασίας, πρόσθετο υλικό, ασκήσεις και διαγραμματικό χρονολογικό άξονα (για ταξινόμηση των επιλεγμένων κειμένων).

Πρόταση προς τους καθηγητές για την πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης με ελαχιστοποίηση των σφαλμάτων καθώς και πραγματοποίηση της με το Σύστημα Συγχρονικής Λήψης-Απεικόνισης(Αισθητήρες).
Είναι ένα επαναληπτικό μαθησιακό σενάριο με αντικείμενο το ανθρώπινο πεπτικό σύστημα και τις λειτουργίες του. Μέσα από το λογισμικό, με συγκεκριμένες οδηγίες οι μαθητές μελετούν τις σχετικές πληροφορίες, παρατηρούν τις λειτουργίες σε βίντεο και συμπληρώνουν τις ερωτήσεις και τα κείμενα στο φύλλο εργασίας.

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στην αξιολόγηση εμπέδωσης των στοιχείων που είχαν μελετήσει τα παιδιά στο βιβλίο τους, των εργαλείων του Προγράμματος Ζωγραφικής (Paint) στον Η/Υ.

Παρουσιάσεις Power Point που καλύπτουν όλη την ύλη της Βιολογίας Β΄Λυκείου Γεν. Παιδείας

Είναι μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα όπου οι μαθητές πειραματίζονται με τις τιμές των παραμέτρων του τριωνύμου, μελετούν τη γραφική παράστασή του, τη Δ , τον συντελεστή α ,το πρόσημο της f(x) για τις διάφορες θέσεις του χ στον άξονα χ'χ.

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιδιώκεται να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι τα ιστορικά γεγονότα αποτελούν αλληλουχία αιτίων, να εξοικειωθούν με τη χρήση ιστορικών πηγών και βοηθητικού εικονογραφικού υλικού και τέλος να κατανοήσουν ότι στο ιστορικό γίγνεσθαι οι φιλίες και οι συμμαχίες χτίζονται με βάση γεωπολιτικά συμφέροντα και επενδύονται με ιδεολογικούς μανδύες.

Είναι μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα όπου οι μαθητές μπορούν μόνοι τους να ανακαλύψουν την σχέση α2=β2+γ2 κάνοντας τις μετρήσεις των εμβαδών των τετραγώνων και στη συνέχεια να διαπιστώσουν την εφαρμογή του θεωρήματος και σε άλλα σχήματα

Με χρήση του διαδικτύου & σχετικού υλικού, οι μαθητές εξετάζουν το πλέγμα των αλληλεπιδράσεων ανάμεσα στην οικονομία, την κοινωνική οργάνωση και τον πολιτισμό. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος "Ενδοσχολική Επιμόρφωση".
Η δραστηριότητα που παρουσιάζουμε φέρει τον τίτλο «Το ταξίδι των λέξεων στη χώρα των εικόνων». Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στη διαμόρφωση ενός πίνακα αναφοράς για διάφορα θέματα, στον οποίο υπάρχει αντιστοιχία εικόνων και λέξεων.
Η δραστηριότητα που προτείνεται, φέρει τον τίτλο «Το ταξίδι των χρωμάτων στη χώρα των εικόνων». Πρόκειται για έναν πίνακα αναφοράς χρωμάτων, με αντιστοιχία χρωμάτων και λέξεων (ονομασία χρωμάτων), που φέρουν το ανάλογο χρώμα.