Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Κείμενο σχετικά με την ενδυμασία στο Βυζάντιο

Κείμενο σχετικά με τα νομίσματα στο Βυζάντιο

Ο μαθητής με τη βοήθεια διαφανειών που δίνονται σε αρχείο Power Point θα πρέπει να απαντήσει σε ερωτήσεις που διατυπώνονται στο φύλλο εργασίας καθώς και να εκτελέσει εργαστηριακή άσκηση που αφορά την απομόνωση DNA. Η περιήγηση στις διαφάνειες αφορά ανάγνωση πληροφοριών, λεπτομερή εξέταση φωτογραφιών και παρακολούθηση σχετικών βίντεο, animation και applets από το Internet .

Είναι μια κατευθυνόμενη δραστηριότητα που έχει στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια των ανάλογων ποσών και να τα διακρίνουν από ποσά που από πρώτη ματιά φαίνονται αλλά δεν είναι ανάλογα. Επίσης, οι μαθητές δημιουργούν με βάση το πρόβλημα που τίθεται τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων y=αx και y=αx+β και πειραματίζονται μ' αυτές.

Οι μαθητές διαβάζουν την περιγραφή του Ελληνικού Πάσχα σχολιάζοντας καθοδηγούμενοι τα κείμενα και περιγράφοντας τις εικόνες. Επίσης κάνουν χρήση του online λεξικού και συμπληρώνουν γραπτά ή εκφράζουν τη γνώμη τους σε ότι τους ζητάτε στο φύλλο εργασίας.

ρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.
Οι μαθητές, μέσω του λογισμικού προσομοίωσης (Δ.Ε.Λ.Υ.Σ.), θα μάθουν τα μέρη που αποτελούν τον υπολογιστή, θα δουν τα περιεχόμενα της κεντρικής μονάδας και τον τρόπο που αυτά πρέπει να συνδεθούν ώστε να έχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα

Οι μαθητές δημιουργούν μια εργασία με τη χρήση του Η\Υ, ερευνούν για το κάστρο της πόλης τους ενώ παράλληλα χρησιμοποιώντας το λογισμικό Αβάκιο (Χελωνόκοσμος) κατανοούν τις έννοιες της γωνίας και του προσανατολισμού.

Οι μαθητές στο περιβάλλον του λογισμικού ΚΑΣΤΑΛΙΑ συμπληρώνουν δύο έως τρεις ασκήσεις με βάση τις πηγές με στόχο να γνωρίσουν τον τόπο της αρχαίας Αττικής, τους πόρους ζωής των κατοίκων και να κατανοήσουν τη στροφή της Αθήνας προς τη θάλασσα και το επακόλουθο της ανάπτυξης της τάξης των εμπόρων - ναυτικών και βιοτεχνών.
Πρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.
Πρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.

Μια προσέγγιση ενός προβλήματος από το σχολικό βιβλίο της Γ΄ Γυμνασίου από το κεφάλαιο των συναρτήσεων με τη χρήση λογισμικού Δυναμικής Γεωμετρίας.

Το λογισμικό προσομοίωσης δικτυακών συστημάτων και λειτουργιών, χρησιμοποιείται προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν πρακτικά και να κατανοήσουν καλύτερα,έννοιες και θέματα που ως τώρα είχαν καλύψει μόνον θεωρητικά όσον αφορά τις λειτουργίες των επιπέδων του OSI σε συνδυασμό με συγκεκριμένα πρωτόκολλα και υπηρεσίες Διαδικτύου.