Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στα πλαίσια της ενότητας Γ - 3,2 οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, καλούνται να συγκεντρώσουν πληροφορίες που αφορούν τις περιφέρειες και τους νομούς της πατρίδας μας. Στην περιπλάνησή τους αυτή θα πρέπει να συνεκτιμήσουν κάποιους παράγοντες όπως: τοπική ιστορία και πολιτισμός, παραγωγικός πλούτος, μορφολογία εδάφους, κ.ά.

Δραστηριότητα που αποσκοπεί στην γνωριμία με τη ναυτική ιστορία των Ελλήνων, την αναδρομή στην κατασκευή καραβιών από την αρχαιότητα μέχρι και σήμερα και τη σημασία τους στην ανάπτυξη του εμπορίου.

Είναι δυνατόν χωρίς τον χάρακα και τον διαβήτη να κατασκευαστεί τετράγωνο ίσου εμβαδού με δοσμένο κύκλο;

Η σχέση γενικής - τεχνικής εκπαίδευσης, ο ρόλος και η κοινωνικο-οικονομική αναγκαιότητα της τεχνικής -επαγγελματικής εκπαίδευσης
α)Σχέση Γενικής Εκπαίδευσης - Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης β)Ο ρόλος και η κοινωνική-οικονομική αναγκαιότητα της Τ.Ε.Ε.

Τεχνολογίες των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) και Παιδαγωγικό Πλαίσιο στην εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση (εξΑΕ)»

Η μεταφορά γνώσης και τεχνογνωσίας δημιουργεί και αναπτύσσει νέες οικονομικές δραστηριότητες τόσο σε τοπικές όσο και σε διεθνείς αγορές. Ενισχύει τις διακρατικές σχέσεις, το εμπόριο, τις μεταφορές και τις επικοινωνίες ενώ το διεθνές εμπόριο δεν διακινεί μόνο κεφαλαιουχικά αγαθά αλλά και τεχνογνωσία. Αποτέλεσμα αυτού είναι, η μεταφορά τεχνογνωσίας / τεχνολογίας όχι μόνο να συμβάλλει στην πρόοδο και ανάπτυξη μιας χώρας αλλά να γεφυρώνει το οικονομικό χάσμα μεταξύ των αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών.
Ανακοίνωση στο 19ο Συνέδριο Ελληνικής Εταιρείας Επιχειρησιακών Ερευνών (ΕΕΕΕ) ‘Επιχειρησιακή Έρευνα στην Εφοδιαστική Αλυσίδα’, 21-23 Ιουνίου 2007, Άρτα.

http://eeee2007.uoi.gr/docs/Programma.doc
http://eeee2007.uoi.gr/html/schedule.html

Οι μαθητές ανακαλύπτουν με την καθοδήγηση του καθηγητή τους την γεωμετρική ερμηνεία των γνωστών τους ταυτοτήτων και συνδέουν έτσι τις γνώσεις τους στην άλγεβρα και την γεωμετρία.

Οι μαθητές με τη βοήθεια του λογισμικού 21 ΕΝ ΠΛΩ εντοπίζουν και καταγράφουν σε φύλλα εργασίας ιστορικές πληροφορίες για τη ναυσιπλοΐα, την περίοδο του Καποδίστρια και την περίοδο του Όθωνα

Ταξίδι των μαθητών στα αρχαία θέατρα της Ελλάδας και σύνδεση του αρχαίου θεάτρου (τόσο ως είδους όσο και ως μνημείου) με τη σύγχρονη πραγματικότητα μέσα από την καταγραφή των πολιτιστικών εκδηλώσεων.