Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Προσδιορισμός των ακραίων σημείων της Ελλάδας και υπολογισμός των αποστάσεών τους.

"Τα Άτομα", Σχέδια μαθημάτων για Χημεία Β Γυμνασίου

Οι μαθητές επισκέπτονται σχετικές με την ενότητα διαδικτυακές διευθύνσεις, για να δουν και να μάθουν να αναγνωρίζουν σημαντικά καλλιτεχνικά έργα, τους σπουδαιότερους δημιουργούς και τις βασικές αρχές της περιόδου. Απαντούν σε σχετικές ερωτήσεις του φύλλου εργασίας.

Πρόκειται για μία έτοιμη εφαρμογή σχεδιασμένη με ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας. Η εφαρμογή είναι κατάλληλη ώστε να αναπτυχθούν δραστηριότητες σχετικές με τα κλάσματα, όπως καταχρηστικά κλάσματα, σύγκριση κλασμάτων, πράξεις κλασμάτων, το κλάσμα ως εκφραστής του μέρους μιας συνολικής ποσότητας καθώς και το κλάσμα ως τελεστής κ.α.

Οι μαθητές περιηγούνται στο εκπαιδευτικό λογισμικό "Δημόσιος και ιδιωτικός βίος στην αρχαία Ελλάδα". Χωρίζονται σε ομάδες, επισκέπτονται σελίδες του διαδικτύου και παρατηρούν την εξέλιξη των επαγγελμάτων.

Σκοπός της συγκεκριμένης παρουσίασης είναι να μάθουν οι μαθητές να αναγνωρίζουν τα σιτηρά.
Οι μαθητές συντάσουν και αποστέλλουν ηλεκτρονικό μήνυμα διαμαρτυρίας στο Βρετανικό Μουσείο για την κατοχή των μαρμάρων του Παρθενώνα.
Οι μαθητές\τριες παράλληλα με τη διδασκαλία της ενότητας του βιβλίου για τον 1ο αποικισμό, μελετούν ένα χάρτη, ένα πίνακα με στοιχεία για τον 1ο αποικισμό και ένα απόσπασμα από το Βιβλίο Ι του Θουκυδίδη.
Οι μαθητές\τριες παράλληλα με τη διδασκαλία της ενότητας του βιβλίου για τον 2ο αποικισμό, μελετούν ένα χάρτη και δύο πίνακες με στοιχεία για το 2ο αποικισμό. Μέσα από διάφορες δραστηριότητες προσδιορίζουν το πλέγμα των αλληλεπιδράσεων που ώθησαν τα μεταναστευτικά ρεύματα των ελληνικών φύλων κατά τη διάρκεια του 2ου αποικισμού.
Τα μόρια (1.9) Σχέδια μαθημάτων για Χημεία Β Γυμνασίου

Δραστηριότητα που αναφέρεται στην εμπέδωση της εκμάθησης των πτώσεων των ονομάτων και στη χρήση τους στην πρόταση.

Οι μαθητές με τη βοήθεια του λογισμικού 21 ΕΝ ΠΛΩ εντοπίζουν και καταγράφουν σε φύλλα εργασίας: α) τα σημαντικότερα στρατιωτικά γεγονότα της επανάστασης και β) ιστορικές πληροφορίες για τη δράση του Ιωάννη Καποδίστρια.
Οι μαθητές δεν έχουν σαφή εικόνα για τη διαμόρφωση των συνόρων του ελληνικού κράτους λόγω του αποσπασματικού τρόπου διδασκαλίας της Ιστορίας και των πενιχρών εποπτικών μέσων. Με τη βοήθεια του προγράμματος Centennia επιχειρείται μια εποπτικότερη προσέγγιση σε σχέση με τους παραδοσιακούς χάρτες. Οι μεταβολές των συνόρων παρουσιάζονται δυναμικά ανά έτος.