Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Η δραστηριότητα εντάσσεται στο μάθημα των Μαθηματικών (Συμπλήρωμα αριθμού-Υπόλοιπο) ώστε να κατανοηθεί η έννοια του συμπληρώματος στην πρόσθεση και αφαίρεση. (Πόσα ακόμη;)

Πρόκειται για εισήγηση στο πλαίσιο Διημερίδας για την Τεχνολογία που έγινε στην Αθήνα την 1 και 2 Απριλίου 2005. Την πρωτοβουλία για τη διοργάνωσή της είχαν οι τρεις Σχολικοί Σύμβουλοι τεχνικών ειδικοτήτων της Α΄ Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης Αθήνας Εμμ. Κακάρογλου (ΠΕ12 Μηχανολόγων), Γ. Κιούσης (ΠΕ14 Γεωπόνων) και Στ. Πάγκαλος (ΠΕ12 Ηλεκτρολόγων), ανταποκρινόμενοι στην επιθυμία πολλών καθηγητών, που διδάσκουν το μάθημα της Τεχνολογίας σε Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια.

Ένα Project με θέμα την σωστή διαχείριση της Στοματικής Υγιεινής των παιδιών. Μια μαθησιακή διαδικασία ενταγμένη στη διαθεματική προσέγγιση εκπαιδευτικών στόχων και με βασικό άξονα την ανάδειξη και πολυποίκιλη αξιοποίηση ιδεών και προτάσεων από τους μαθητές.

Καθοδηγούμενη διερεύνηση της επίδρασης της συγκέντρωσης των αντιδρώντων στην ταχύτητα αντίδρασης, με 2 φύλλα εργασίας

Ασκήσεις παρατήρησης σχετικά με τους δύο αρχιτεκτονικούς ρυθμούς
Η στροβοσκοπική μελέτη των κινήσεων και η λύση προβλημάτων με την βοήθεια διαγραμμάτων συμβάλει στην κατανόηση χαρακτηριστικών μεγεθών της κινηματικής.
Καλύτερη εκμάθηση του φαινιμένου της συμβολής

Ο αποστολέας / προμηθευτής / πωλητής και ο παραλήπτης / αγοραστής της μεταφερόμενης τεχνολογίας επιδιώκουν την επιτυχή μεταφορά της, για διαφορετικούς όμως λόγους και οι δύο. Ο προμηθευτής στοχεύει στη βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης στην εγχώρια ή διεθνή αγορά, στη διεύρυνση των πωλήσεών του και στην αύξηση των κερδών και των υπόλοιπων οικονομικών μεγεθών του. Ο παραλήπτης έχει ως σκοπό την αύξηση της παραγωγικότητάς του, την παραγωγή νέων ή βελτιωμένων προϊόντων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του και την αύξηση των οικονομικών του μεγεθών.

Η πολυπλοκότητα της όλης διαδικασίας μεταφοράς τεχνολογίας απαιτεί στενή συνεργασία των εμπλεκομένων μερών και σωστή εκτίμηση των παραγόντων που την επηρεάζουν. Επειδή είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οι απαραίτητες δεξιότητες σε στελέχη κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) η παρουσία ενός έμπειρου συμβούλου αρκετές φορές είναι όχι μόνο χρήσιμη αλλά απαραίτητη.

Σχέδια μαθημάτων με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού, ασκήσεις και δραστηριότητες για τις συναρτήσεις Α Λυκείου.

Μια πρόταση διδασκαλίας Άλγεβρας Α΄ Ε. Λυκείου όπως εφαρμόστηκε στην τάξη στο εργαστήριο Η/Υ και όπως παρουσιάστηκε στους μαθηματικούς του νομού Αχαϊας στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας (παράρτημα Πατρών) στις 24/02/2003

Η δραστηριότητα αφορά την έννοια της συνάρτησης για μαθητές Γ΄ Γυμνασίου και χωρίζεται σε δύο μέρη:
Το πρώτο μέρος αφορά δραστηριότητα στο εργαστήριο πληροφορικής ( συνοδεύεται από Φύλλο εργασίας και αρχείο του Sketchpad - Είναι η ίδια δραστηριότητα μ΄ αυτή της Β΄ Γυμνασίου).
Το δεύτερο μέρος (συνοδεύεται από Φύλλο εργασίας με δύο αρχεία του Sketchpad) ασχολείται με την τομή και τη γραφική παράσταση των συναρτήσεων. Για 1 διδακτική ώρα.

Οι μαθητές καθοδηγούνται να αναγνωρίσουν τους βασικούς τρόπους σύνδεσης των αντιστατών, να κάνουν απλούς υπολογισμούς σε ηλεκτρικά κυκλώματα με τη βοήθεια του νόμου του Ohm, να εφαρμόσουν τον 1ο κανόνα του Kirchoff.

Καθοδηγούμενη διερεύνηση της σύνθεσης δύο ταλαντώσεων της ιδίας διεύθυνσης , του ιδίου πλάτους αλλά με διαφορετική συχνότητα.