Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Ο “ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ” είναι ένα καλλιτεχνικό βιβλίο με είκοσι παιδικά ποιήματα της Ελευθερίας Τζιάλλα Μάντζιου που τις σελίδες του φιλοτέχνησε η ίδια.
Είναι μελοποιημένα από το μουσουργό Γεώργιο Χ. Χλίτσιο.
Συμμετέχουν μέλη της χορωδίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π. Τ. Δ.Ε.) του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και μαθητές του Μουσικού Σχολείου Ιωαννίνων.
Είναι γραμμένο για μαθητές των Δημοτικών Σχολείων.

Οδηγός μελέτης για το σχολικό ηγέτη. Στο παρόν εγχειρίδιο το ενδιαφέρον των μελετητών στρέφεται στο φαινόμενο της επικοινωνίας, το οποίο έχει απασχολήσει τόσο τις ανθρωπιστικές και παιδαγωγικές, όσο και τις κοινωνικές επιστήμες, καθώς άπτεται ιδιαίτερου παιδαγωγικού, κοινωνιολογικού και ψυχολογικού ενδιαφέροντος.

Πειραματική διδασκαλία με χρήση Συστήματος Σύγχρονης Λήψης και Απεικόνισης (Vernier Lab Pro) του μαθήματος της Γ΄Γυμνασίου με τίτλο: "Υποκειμενικά Χαρακτηριστικά του ήχου".
Κατανόηση της μορφής των γραφικών παραστάσεων των τριγωνομετρικών συναρτήσεων με ταυτόχρονη αναπαράσταση του τριγωνομετρικού κύκλου
Η προσέγγιση του ποιήματος του Καβάφη, μέσω της πολυμεσικότητας, της δημουργικότητας και της συνεργατικότητας.
Διδασκαλία του κεφαλαίου των Συναρτήσεων της Β Γυμνασίου με φύλλα εργασίας σύμφωνα με τα Προσδοκώμενα Μαθησιακά Αποτελέσματα των νέων πιλοτικών προγραμμάτων.
Καλύτερη εκμάθηση του φαινιμένου της συμβολής
Διδακτική βοήθεια στους μαθητές της Γ΄Λυκείου
Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα και σε μεταλλικές ράβδους με τη χρήση Σ.Σ.Λ.Α. ( Συστημάτων Συγχρονικής Λήψης Απεικόνισης ).
Να γνωρίσουν οι μαθητές τους "περσικούς πολέμους" μέσα από ένα πλαίσιο πιο ελκυστικό, πιο ευχάριστο και πιο δημιουργικό (κείμενα, εικόνες, ήχοι, βίντεο).
Αξιοποίηση λογισμικού Θύμησις.Ομηρικά Έπη για τη διδασκαλία της Οδύσσειας α 1-25
Πειραματική επαλήθευση του νόμου του Ohm με χρήση τροφοδοτικού ή μπαταριών.
Σελίδα 1 από 57