Διαγωνισμοί

logo f Απαντώντας στην από 20-05-2022 αίτηση του Εικαστικού Θεάτρου Κούκλας «Πράσσειν Άλογα», και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 43/04-08-2022 του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και τον μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο: «ΚΟΥΚΛΟΠΑΙΖΟΥΜΕ 4», το οποίο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείων, Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων) όλων των τάξεων, σχολικών μονάδων όλων των τύπων της χώρας και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, για το σχολικό έτος 2022-23.

O χρόνος που απαιτείται για την ανάπτυξη – εφαρμογή του προγράμματος είναι δύο (2) διδακτικές ώρες για τα σχολεία γενικής εκπαίδευσης και τέσσερις (4) διδακτικές ώρες για τα ειδικής εκπαίδευσης. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα/ διαγωνισμός θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα/διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/τριών.

2. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό.

3. Η εν λόγω έγκριση αφορά μόνο σε μαθητές/τριες και όχι σε γονείς και άλλους/άλλες εμπλεκόμενους/ες.

4. Η διενέργεια του διαγωνισμού (διεξαγωγή, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των «πνευματικών δικαιωμάτων» των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

5. Να μην προκύπτει μέσω του εκπαιδευτικού προγράμματος/διαγωνισμού με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

6. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον/την ασκούντα/ούσα την επιμέλεια του/της μαθητή/τριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτεί το έργο του σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.

7. Η χρήση/παρουσίαση των έργων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι εμπορικούς ή/και διαφημιστικούς.

8. Τα έργα των μαθητών/τριών, που θα προκύψουν από τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό, θα υποβάλλονται προς κρίση μόνο στην αρμόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του διαγωνισμού και δε θα εντάσσονται στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του σχολείου και στην εν γένει αξιολόγηση των μαθητών/τριών.

9. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού (επισκέψεις, τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους

10. Όλοι/Όλες οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο συμμετοχής.

11. Να υπάρξει δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος/διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής τους.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον φορέα διοργάνωσης στο τηλέφωνο: 210-64 28 769,και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Ιστοσελίδα Φορέα: www.prasinaloga.gr.

Απαντώντας στην από 25-05-2022 αίτηση του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου ΙΤΕ και τα συνημμένα σε αυτή σε ηλεκτρονική μορφή, που αφορά στην έγκριση του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Κυβερνοασφάλειας με τίτλο: «Πιάσε τη σημαία (Capture the Flag)» για την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και σχετικά με το αντικείμενο του θέματος, σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το με αρ. 45/25-08-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε τον ανωτέρω μαθητικό διαγωνισμό, για το σχολικό έτος 2022-23, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή της σχολικής μονάδας στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η γνωστοποίηση και η διάχυση της δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό δύναται να γίνει μέσω των σχολείων κατά τρόπο θεμιτό και πρόσφορο (π.χ. με γραπτή ή/και προφορική ανακοίνωση από τους/τις εκπαιδευτικούς ή τον/την Διευθυντή/Διευθύντρια), μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο του ανοίγματος του σχολείου στην κοινωνία και όχι με αποκλειστικό στόχο τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική και δωρεάν.

4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη της Οργανωτικής Επιτροπής, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των «πνευματικών δικαιωμάτων» των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/τριών.

5. Όλες οι σχετικές δραστηριότητες να υλοποιούνται με την παρουσία του/της υπεύθυνου/ης εκπαιδευτικού.

6. Να μην προκύπτει από τον διαγωνισμό με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών ή έσοδα για τον φορέα υλοποίησης.

7. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση Υπεύθυνης Δήλωσης από τον ασκούντα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο/η μαθητής/τρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και να δημοσιευτούν τα στοιχεία του/της (π.χ. ονοματεπώνυμο) σε ηλεκτρονικό ή έντυπο μέσο και ότι συμφωνεί με τους όρους προκήρυξης.

8. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών.

9. Η χρήση/παρουσίαση των αποτελεσμάτων των ομάδων των μαθητών/τριών να γίνει αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

10. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών για τις ανάγκες του διαγωνισμού (επισκέψεις, τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

11. Όλοι οι εμπλεκόμενοι/ες να λάβουν έπαινο για τη συμμετοχή τους.

12. Δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του Διαγωνισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Σε συνέχεια της με αρ.πρ. Φ15/62622/Δ2/26-05-2022 (Ανακοινοποίηση 02-06-2022) έγκρισης του ΥΠΑΙΘ για τη διεξαγωγή του 4 ου Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού Συγγραφής Θεατρικού Μονόπρακτου με ελεύθερο θέμα, που διοργανώνεται από το Πειραματικό ΓΕΛ Ρεθύμνου σε συνεργασία με το Πρότυπο Γενικό Λύκειο Ηρακλείου και το Τμήμα Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης και απευθύνεται σε μαθητές/τριες Γυμνασίου και Λυκείου σχολικού έτους 2021-22 σας ενημερώνουμε ότι, ύστερα από το από 08/08/2022 αίτημα του Πειραματικού Λυκείου Ρεθύμνου, παρατείνεται η καταληκτική ημερομηνία λήξης του διαγωνισμού έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Απαντώντας στο από 31-5-22 έγγραφό σας, σχετικά με το αίτημα έγκρισης του Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού με τίτλο «Χαρτογραφώντας την Προσβασιμότητα. Μπορεί ο συμμαθητής μου με αμαξίδιο να έρθει στο σχολείο;» για το σχολικό έτος 2022-2023, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες Α/θμιας και Β/θμιας Γενικής και Ειδικής Εκπαίδευσης όλων των δημόσιων και ιδιωτικών σχολείων της χώρας και της ομογένειας, σας γνωστοποιούμε ότι σύμφωνα με το υπ’ αρ. 45/25-8-2022 απόσπασμα πρακτικού του Δ.Σ του Ι.Ε.Π, το αίτημά σας γίνεται αποδεκτό. Ο εν λόγω διαγωνισμός διοργανώνεται από την SPOTLIGHT ON INNOVATION, ΑΜΚΕ και θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις εκάστοτε οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/ητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις διδακτικές/εκπαιδευτικές επισκέψεις και εκπαιδευτικές εκδρομές. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

4. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιαδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

5. Η υλοποίηση του προγράμματος να μην ξεπερνά τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

6. Η χρήση του εκπαιδευτικού υλικού να διατίθεται δωρεάν και να είναι ελεύθερο προς χρήση στους/στις εκπαιδευτικούς.

7. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

8. Η δέσμευση των συντελεστών ότι στην περίπτωση έγκρισης του ανωτέρω υλικού από το Υ.ΠΑΙ.Θ., δεν θα πραγματοποιηθεί μελλοντική εμπορική του διάθεση με την αναφορά της συγκεκριμένης έγκρισης του Υ.ΠΑΙ.Θ.

9. Να μην συνδέεται ο εν λόγω διαγωνισμός με άλλα προγράμματα και διαγωνισμούς που υλοποιεί ο συγκεκριμένος ή άλλος φορέας.

Για περισσότερες πληροφορίες και εκδήλωση ενδιαφέροντος οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με τον διοργανωτή στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μέσω της επικαιροποιημένης ιστοσελίδας https://mapcompetition.gr/ και https://spotin.org/

Για την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 41/28-07-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνεται η διεξαγωγή του Πανελλήνιου Σχολικού Διαγωνισμού Ζωγραφικής με τίτλο: «Άγριες μέλισσες και άλλοι επικονιαστές στα λουλούδια του τόπου μου», που διοργανώνεται από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και απευθύνεται σε μαθητές/τριες όλων των τάξεων δημοτικού, γυμνασίου και λυκείου, όλων των σχολικών μονάδων της χώρας, για το σχολικό έτος 2022- 2023. Σκοπός του εν λόγω Διαγωνισμού Zωγραφικής, o οποίος θα πραγματοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος, είναι η απεικόνιση των σχέσεων ανθέων με άγριες μέλισσες ή άλλους επικονιαστές (σκαθάρια, μύγες, πεταλούδες, και, σε μικρότερο βαθμό, με την κοινή ή μελιτοφόρο μέλισσα) που απαντούν στην ελληνική φύση, σε κήπους, και σε καλλιεργούμενες εκτάσεις, μέσα από τη ματιά των μαθητών και μαθητριών των δημοτικών σχολείων, γυμνασίων και λυκείων (επαγγελματικών και μουσικών/καλλιτεχνικών).

Επισημαίνεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί, εφόσον τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19 και, επιπλέον, με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στον εν λόγω διαγωνισμό να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

3. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της συμμετοχή.

4. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Να μην επιτρέπεται η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και η ηχογράφηση μαθητών/τριών, παρά μόνο με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

6. Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών εντός του πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού.

7. Να διασφαλιστεί η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης από τον/την ασκούντα/ασκούσα την επιμέλεια του μαθητή/της μαθήτριας, ότι δέχεται ο μαθητής/η μαθήτρια να συμμετέχει στον διαγωνισμό και ότι συναινεί να παρουσιαστεί/δημοσιοποιηθεί η συμμετοχή/το έργο του/της.

8. Οι τυχόν μετακινήσεις μαθητών/τριών στο πλαίσιο συμμετοχής τους στον διαγωνισμό (π.χ. τελετή βράβευσης) να πραγματοποιηθούν υπό την ευθύνη των γονέων και κηδεμόνων τους.

9. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς. 

10. Να μην υπάρχει καμία απολύτως δαπάνη για τους/τις συμμετέχοντες/ουσες (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, σχολεία).

11. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον απολογισμό και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν από τη διενέργεια του διαγωνισμού.

12. Να μην συνδέεται ο εν λόγω διαγωνισμός με άλλα προγράμματα και διαγωνισμούς που υλοποιεί ο συγκεκριμένος ή άλλος φορέας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η Προκήρυξη του εν λόγω Διαγωνισμού και παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι/ες να επικοινωνούν απευθείας με τον Φορέα Διοργάνωσης στο τηλ. 2251036453 (κα. Β. Χίου) και στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Για να δείτε την προκήρυξη, πατήστε εδώ.

Απαντώντας στο από 11-05-2022 αίτημά σας, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με το Απόσπασμα Πρακτικού 41/28-07-2022 του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., εγκρίνουμε για το σχολικό έτος την διεξαγωγή του 3ου Πανελλήνιου Διαδικτυακού Μαθητικού Μαθηματικού Φεστιβάλ που απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού καθώς και όλων των τάξεων και όλων των τύπων Δημόσιων και Ιδιωτικών Γυμνασίων και Λυκείων όλης της χώρας. Το εν λόγω Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά από τις 5 έως τις 6 Απριλίου 2023, υπό τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα να είναι προαιρετική και να πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους και με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη παρακώλυση του σχολικού προγράμματος και η ασφάλεια των μαθητών/μαθητριών.

2. Να τηρείται το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/μαθητριών, εκπαιδευτικών και γονέων/κηδεμόνων, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, και να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

3. Να μην προκύπτει από την εν λόγω δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

4. Η όλη διενέργεια του φεστιβάλ να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών, σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας και την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/συμμετεχουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. Η υλοποίηση του φεστιβάλ να μην υπερβαίνει τις δυο (2) διδακτικές ώρες.

6. Η δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του φεστιβάλ τον πλήρη φάκελο αξιολόγησης της παρέμβασης/εκπαιδευτικού προγράμματος.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου διαγωνισμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στον κ. Μπουραζάνα Κωνσταντίνο, Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου ΠΕ03, στην ηλεκτρονική διεύθυνση:Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ή στο τηλέφωνο 6937754165, καθώς και να ανατρέξουν στον σχετικό ιστότοπο: http://omathimatikos.gr/ .

 

EMNPEEΑπαντώντας στην από 19-05-2022 αίτηση του Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) και λαμβάνοντας υπόψη το με αρ. 41/28-07-2022 Απόσπασμα Πρακτικού του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε τη διεξαγωγή του Διεθνούς Μαθητικού Διαγωνισμού Δημιουργίας Επιτραπέζιου και Ψηφιακού Αφηγηματικού Παιχνιδιού για το σχολικό έτος 2022-2023, ο οποίος απευθύνεται σε μαθητές/τριες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγείου και Δημοτικού) και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Γυμνασίου και Λυκείου), σχολικών μονάδων όλων των τύπων της χώρας και Ελληνικών σχολείων του εξωτερικού και σχολείων της Κύπρου. Επισημαίνεται ότι η υλοποίηση του εν λόγω διαγωνισμού θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εν λόγω πρόγραμμα να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα να γίνεται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Η γνωστοποίηση και η διάχυση δημοσιότητας σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό να γίνει με τρόπο θεμιτό και πρόσφορο.

4. Η συμμετοχή των μαθητών/τριών και εκπαιδευτικών στον διαγωνισμό θα είναι προαιρετική, υποβάλλοντας ο καθένας/η καθεμία, στην περίπτωση που επιθυμεί να συμμετάσχει, τη δική του/της συμμετοχή.

5. Η δημοσιοποίηση των έργων των μαθητών/τριών να γίνεται κατόπιν έγγραφης συναίνεσης των γονέων/κηδεμόνων του/της μαθητή/τριας.

6. Η όλη διενέργεια του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, δημοσιοποίηση) θα υλοποιηθεί σύμφωνα με τους κανόνες δεοντολογίας για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων και των πνευματικών δικαιωμάτων.

7. Να μην πραγματοποιηθεί οποιαδήποτε άμεση διαφήμιση προϊόντων/ φορέων/ υπηρεσιών εντός του πλαισίου - περιεχομένου του διαγωνισμού.

8. Να μην συνδέεται ο εν λόγω διαγωνισμός με άλλα προγράμματα και διαγωνισμούς που υλοποιεί ο συγκεκριμένος ή άλλος φορέας.

9. Να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση, φωτογράφιση και μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών, εάν δεν υπάρχει έγγραφη συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/τριών.

10. Να μην προκύψουν έσοδα για τον φορέα που προκηρύσσει τον διαγωνισμό ή για άλλον, από τα υποβληθέντα έργα (με εμπορία ή διαφήμιση κ.λπ.) και η χρήση των έργων να γίνει μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

11. Οι διοργανωτές του εν λόγω διαγωνισμού δεσμεύονται ότι μετά την ολοκλήρωσή του θα αποστείλουν στο Ι.Ε.Π. τον πλήρη φάκελο αξιολόγησής του.

Επισημαίνεται, με ιδιαίτερα εμφατικό τρόπο, ότι η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης». Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται Παράρτημα με σχετικές πληροφορίες.

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ

 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝΟ εν λόγω διαγωνισμός διοργανώνεται από το Δήμο της Μαρτυρικής Πόλης Καλαβρύτων και θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις εκάστοτε οδηγίες του ΥΠΑΙΘ και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορονοϊό COVID-19 και σύμφωνα με τις εξής προϋποθέσεις:

1. η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στο διαγωνισμό να είναι προαιρετική και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων/κηδεμόνων. Επιπλέον, κάθε μαθητής/-τρια δύναται σε ατομική βάση να αποφασίσει ελεύθερα τη συμμετοχή του/της σε αυτόν.

2. την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων για τη δημοσιοποίηση των παραγόμενων έργων των μαθητών/-τριών σε έντυπο, ηλεκτρονικό ή άλλου είδους μέσο.

3. η συμμετοχή των σχολικών μονάδων στον διαγωνισμό να είναι προαιρετική για τους/τις εκπαιδευτικούς και να πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία για τις σχολικές δράσεις στο πλαίσιο της σχολικής ζωής. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η μη επιβάρυνση του γνωστικού αντικειμένου αλλά αντίθετα ο εμπλουτισμός και η διεύρυνσή του με τρόπο δημιουργικό, σύμφωνα πάντα με τους στόχους που τίθενται στο Πρόγραμμα Σπουδών. Οι σχετικές δραστηριότητες για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών στον διαγωνισμό εντός του ωρολογίου προγράμματος να μην υπερβαίνουν σε διάρκεια τις τέσσερις (4) διδακτικές ώρες.

4. η διεξαγωγή του διαγωνισμού (υλοποίηση, βράβευση, διαχείριση αποσταλέντων και βραβευθέντων έργων, δημοσιοποίηση) να υλοποιηθεί με ευθύνη των διοργανωτών και της οργανωτικής επιτροπής και σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων/ουσών μαθητών/-τριών και των πνευματικών δικαιωμάτων.

5. η χρήση κάθε είδους φωτογραφιών, εικόνων, κειμένων, διαγραμμάτων, πινάκων οπτικοακουστικών αρχείων κ.λπ., που συνοδεύουν - πλαισιώνουν τον μαθητικό́ διαγωνισμό́ να είναι σύμφωνη με τις κείμενες διατάξεις «περί πνευματικής ιδιοκτησίας» (Ν.4212/2013, όπως ισχύει).

6. να μην επιτρέπεται σε καμία περίπτωση η φωτογράφιση, η βιντεοσκόπηση και η ηχογράφηση των μαθητών/τριών παρά μόνο με την έγγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων των μαθητών/- τριών.

7. να μην προκύπτει από τη δράση με οποιονδήποτε τρόπο άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/ φορέων/υπηρεσιών.

8. η συμμετοχή των διακριθέντων/-θεισών μαθητών/τριών στην τελετή βράβευσης να υλοποιηθεί εκτός ωρολογίου προγράμματος και σχολικού πλαισίου, χωρίς οικονομική επιβάρυνση για εκείνους/-ες.

9. τη δέσμευση των συντελεστών ότι θα αποστείλουν στο ΙΕΠ με την ολοκλήρωση του προγράμματος τον πλήρη φάκελο αποτίμησης της δράσης.

Για περισσότερες πληροφορίες επισυνάπτεται η προκήρυξη του Διαγωνισμού. Εναλλακτικά μπορείτε να απευθύνεστε στον φορέα που διοργανώνει τον ανωτέρω διαγωνισμό στο τηλέφωνο 26923-60403 (κα Ροδοπούλου Μαρία), e-mail Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 Για να διαβάσετε την προκήρυξη πατήστε εδώ.

 

2ο επαλ ΝΦ

Εγκρίνεται η οργάνωση και διεξαγωγή των 6 ων Πανελλήνιων Μαθητικών – Καλλιτεχνικών Αγώνων από το 2ο ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας για τους μαθητές/τριες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ. όλης της χώρας, με συντονίστρια την κ. Δήμητρα Αργυροπούλου, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ89.01, υπεύθυνη για την ιδέα, οργάνωση και συντονισμό των παραπάνω Αγώνων. Οι Πανελλήνιοι Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί Αγώνες, για το σχολικό έτος 2022-23, απευθύνονται σε μαθήτριες και μαθητές της Β’ Τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ’ Τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα όλων των ΕΠΑ.Λ. της χώρας και περιλαμβάνουν τις κάτωθι τρεις κατηγορίες - διαγωνισμούς:

α) Καλλιτεχνικής σύνθεσης

β) Φωτογραφίας - VIDEOART

γ) Σκίτσου-γελοιoγραφίας-κόμικς

Το θέμα, «Διαφάνεια, φως & σκιά: δημιουργοί χώρων & αφηγητές μύθων» είναι κοινό και για τις τρεις κατηγορίες

Κάθε μαθητής/τρια μπορεί να δηλώσει συμμετοχή σε όσους και όποιους διαγωνισμούς επιθυμεί. Τα έργα θα είναι πρωτότυπα και δεν θα περιλαμβάνουν υλικό το οποίο υπόκειται σε έλεγχο πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε μία από τις ανωτέρωκατηγορίες θα απονεμηθούν τρια (3) βραβεία καιτρεις (3) έπαινοι, κατόπιν αξιολόγησης των έργων από Επιτροπή, τα ονόματα της οποίας θα ανακοινωθούν δύο ημέρες πριν την αξιολόγηση των έργων. Επαίνους συμμετοχής θα λάβουν όλοι οι συμμετέχοντες μαθητές/τριες. Τα ονόματα των μελών της κριτικής επιτροπής, τα αποτελέσματα και τα συμμετέχοντα μαθητικά έργα θα παρουσιαστούν σε διαδικτυακή έκθεση, εικονικής μορφής, και θα αναρτηθούν στο youtube, σύμφωνα με τους κανόνες για τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και η αποστολή των βραβείων και των βεβαιώσεων συμμετοχής θα γίνει πριν τη λήξη του σχολικού έτους.

Η προκήρυξη και η έγκριση των Αγώνων από το Ι.Ε.Π. θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του 2ου ΕΠΑΛ Ν. Φιλαδελφείας, στην ιστοσελίδα του Σ.Ε.Ε.των Εφαρμοσμένων Τεχνών καιτης Ένωσης Εκπαιδευτικών Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Αιτήσεις συμμετοχής θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 12/12/2022 στην ηλεκτρονική διεύθυνση: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. . Τα έργα θα πρέπει να αποσταλούν το αργότερο μέχρι τις 20-3-2023 στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι σχολικές μονάδες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Αργυροπούλου στα τηλέφωνα του 2ου ΕΠΑ.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας (210-2584840 και 210-2517219) κατά τις πρωινές ώρες λειτουργίας του ή στο email του σχολείου. Η εκπαιδευτική αυτή δράση κρίνεται επωφελής και παιδαγωγικά κατάλληλη για τις ηλικίες των μαθητών/τριών στις οποίες απευθύνεται. Ως προς την παιδαγωγική σκοπιμότητα και καταλληλότητα της εν λόγω εκπαιδευτικής δράσης επισημαίνουμε τα εξής:

α) Η παροχή ευκαιριών για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας, της αισθητικής αντίληψης και των καλλιτεχνικών δεξιοτήτων στους μαθητές/μαθήτριες, αποτελούν κεντρικούς στόχους των Προγραμμάτων Σπουδών των μαθημάτων του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών των ΕΠΑ.Λ.

β) Οι προς υλοποίηση Μαθητικοί Καλλιτεχνικοί διαγωνισμοί είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με το περιεχόμενο των μαθημάτων καιτων Προγραμμάτων Σπουδών του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών (ενδεικτικά αναφέρονταιτο μάθημα «Βασικές Αρχές Σύνθεσης», «Ελεύθερο Σχέδιο», «Εφαρμοσμένες Τέχνες με χρήση Η/Υ», «Φωτογραφία και Ηλεκτρονική Επεξεργασία Εικόνας»).

γ) Το θέμα των Μαθητικών Καλλιτεχνικών Αγώνων είναι απολύτως εναρμονισμένο με τις βασικές παιδαγωγικές αξίες καιτους σκοπούς που αφορούν στον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων καιτης διαφορετικότητας ανεξαρτήτως ηλικίας, φύλου, θρησκείας, φυλής, εθνικότητας, καταγωγής, πολιτικών πεποιθήσεων, δεξιοτήτων-ικανοτήτων και οικονομικής κατάστασης. Οι μαθητές της Β΄ τάξης του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών και της Γ΄ τάξης όλων των ειδικοτήτων του εν λόγω Τομέα στους Μαθητικούς – Καλλιτεχνικούς Αγώνες, δύνανται να συμμετέχουν με τις εξής προϋποθέσεις:

1. Η συμμετοχή των μαθητών/μαθητριών στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται με τη σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης και του Συλλόγου Διδασκόντων και Διδασκουσών, χωρίς κόστος και εφόσον διασφαλίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Οδηγού για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών του ΙΕΠ.

2. Η συμμετοχή των μαθητών/-τριών στην εκπαιδευτική δράση θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται με την ενυπόγραφη συγκατάθεση των γονέων/κηδεμόνων τους.

3. Να μην προκύπτει από τη δράση με οποιοδήποτε τρόπο χορηγία ή/και άμεση διαφήμιση εταιριών/προϊόντων/φορέων/υπηρεσιών.

4. Οι βεβαιώσεις συμμετοχής και βράβευσης θα εκδοθούν από τους διοργανωτές του διαγωνισμού.

5. Θα τηρηθεί το θεσμικό πλαίσιο περί προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων (βάσει της ελληνικής και της ευρωπαϊκής νομοθεσίας Ν. 4624/2019, Γενικός Κανονισμός 2016/679 και δεν θα επιτραπεί σε καμία περίπτωση η βιντεοσκόπηση και η μαγνητοφώνηση μαθητών και μαθητριών.

6. Από κάθε σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει ενδιαφέρον από τους μαθητές/μαθήτριες, θα ορισθεί ένας/μία υπεύθυνος/η καθηγητής/τρια μετά από απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων.

7. Στην κριτική επιτροπή δεν θα πρέπει να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν σε σχολικές μονάδες όπου φοιτούν μαθητές/μαθήτριες που λαμβάνουν μέρος στον διαγωνισμό.

8. Θα κοινοποιηθούν προς το ΙΕΠ τα αποτελέσματα του διαγωνισμού, καθώς και ο απολογισμός και τα παιδαγωγικά - διδακτικά συμπεράσματα που προκύπτουν συνολικά από τη διενέργειά του.

Επισημαίνεται ότι, ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί τηρώντας απαρέγκλιτα τις οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καιτου ΕΟΔΥ για την προστασία από τον COVID-19. Η υλοποίηση του προτεινόμενου εκπαιδευτικού σχεδιασμού ιεραρχείται ως δευτερεύουσας σημασίας, καθώς προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην αυστηρή τήρηση των υγειονομικών πρωτοκόλλων για την αντιμετώπιση των επιδημιολογικών κινδύνων και στη μείωση της πιθανότητας να εκτεθεί το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό των σχολείων σε επικίνδυνο ιικό φορτίο. Κατά συνέπεια, και ανεξάρτητα από την παιδαγωγική ή επιστημονική καταλληλότητα και εγκυρότητα του κάθε εγχειρήματος, οι διευθύνσεις των σχολείων έχουν την τελική αρμοδιότητα αναφορικά με την εφαρμογή του σχεδιασμού, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές οδηγίες της πολιτείας και των υγειονομικών οργάνων για την αντιμετώπιση της επιδημικής κρίσης».

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

Σελίδα 1 από 2