Πολιτιστικά Θέματα

Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχολικών μονάδων για «Το Θέατρο στο νέο σχολείο»σχολείο»

Σας ενημερώνουμε ότι παρατείνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων των σχολικών μονάδων για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Το θέατρο στο νέο σχολείο» του Εθνικού Θεάτρου, για το σχολικό έτος 2019-
2020 έως 30 Σεπτεμβρίου 2019.