Φυλλομετρητές διαδικτύου

safari

Ο δωρεάν φυλλομετρητής της Apple, για πλοήγηση στο διαδίκτυο.

chrome

Ο δωρεάν φυλλομετρητής της Google, για την πλοήγηση στο διαδίκτυο.

firefox

Ο γνωστός φυλλομετρητής διαδικτύου από το Mozilla Project.

opera

Εναλλακτικός φυλλομετρητής για πλοήγηση στο διαδίκτυο.