Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Κατασκευή ιστοσελίδων

logo mouse mischief

Το Mouse Mischief ενσωματώνεται στο Microsoft PowerPoint 2010 και Microsoft Office PowerPoint 2007 και χρησιμοποιείται για να εισάγει ο εκπαιδευτικός ερωτήματα, δημοσκοπήσεις και δραστηριότητες στις διαφάνειες του μαθήματος.

mysource

Λογισμικό κατασκευής ιστοσελίδων που απευθύνεται σε αρχάριους χρήστες.