Εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου

Acrobat

Πρόγραμμα δημιουργίας εγγράφων PDF από σχεδόν κάθε εφαρμογή.

openoffice

Σουίτα εφαρμογών γραφείου. Περιλαμβάνει προγράμματα επεξεργαστή κειμένου, δημιουργίας λογιστικών φύλλων, παρουσιάσεων και σχεδίων. Είναι συμβατό με όλους τους τύπους αρχείων του MS Office. Διαθέτει δυνατότητα μετατροπής εγγράφων σε έγγραφα PDF.

pdfcreator

Πρόγραμμα δημιουργίας εγγράφων PDF από σχεδόν κάθε εφαρμογή.

versaverter

Πρόγραμμα μετατροπής μονάδων μέτρησης.