Βοηθητικά Εργαλεία Προγραμματισμού

koduGameLab

To Kodu δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά να δημιουργούν παιχνίδια για τον υπολογιστή, μέσω μιας απλής οπτικής γλώσσας προγραμματισμού.

pspad

Απλό περιβάλλον συγγραφής κώδικα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.