Χημεία

chemsk

Chemsketch 5.0 (7,8MB)
Λογισμικό της ACD/Labs (Toronto, Canada), που διατίθεται ελεύθερα (freeware). Απλά δίνετε το e-mail σας και ένα κωδικό πρόσβασης και μπορείτε να κατεβάσετε το λογισμικό (7,8MB). Είναι κατάλληλο για σχεδίαση συντακτικών τύπων μορίων (οργανικών και ανοργάνων ενώσεων).

chemcoll

Irydium Project: The Virtual Laboratory (12MB)
Πρόκειται για Java applet που προσομοιώνει ένα χημικό εργαστήριο.

atomic1

Programs for Understanding Atomic Models (432ΚΒ)
Η εφαρμογή περιλαμβάνει τρεις προσομοιώσεις α) το πρότυπο Bohr για μεταπτώσεις ηλεκτρονίων με απορόφηση και εκπομπή ακτινοβολιών στο άτομο H. β) το πείραμα του Rutherford. γ) γραφικές αναπαραστάσεις των κυματοσυναρτήσεων ατομικών τροχιακών (Shroedinger).