Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Πληροφορική

pascalitsa

Η Pascalitsa είναι ένα πλήρες περιβάλλον προγραμματισμού σε ΓΛΩΣΣΑ. Ο σκοπός της εφαρμογής Pascalitsa είναι η διασύνδεση του εικονικού περιβάλλοντος προγραμματισμού της ΓΛΩΣΣΑΣ με τον πραγματικό κόσμο της Pascal και των εκτελέσιμων αρχείων (προγραμμάτων).

glosso

Η ΓλωσσοΜάθεια είναι ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό περιβάλλον προγραμματισμού. Η γλώσσα που υλοποιεί είναι αυτή που διδάσκεται στα πλαίσια του πανελλαδικά εξεταζόμενου μαθήματος "Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον" (ΑΕΠΠ), της τεχνολογικής κατεύθυνσης της Γ' Λυκείου.