Γεωγραφία-Γεωλογία

seismic waves

Πολύ καλή παρουσίαση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων από διάφορους επιλεγμένους σεισμούς, με πολλαπλές αναπαραστάσεις (διάδοση κυμάτων στην επιφάνεια και το εσωτερικό της υδρογείου με ταυτόχρονη αναπαράσταση του τι δείχνουν οι σεισμογράφοι σε διάφορα σημεία της Γης).

earthquakes

Περιγραφή: Παρουσιάσεις σε χάρτες της κατανομής σεισμών και ηφαιστείων και των λιθοσφαιρικών πλακών. Χρονολογική εμφάνιση των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων από το 1960 έως σήμερα σε 2 ή 3 διαστάσεις, με δυνατότητες εμφάνισης σε όλο τον πλανήτη, ανά ήπειρο ή σε παράθυρο που ορίζει ο χρήστης. H πλούσια βάση δεδομένων του μπορεί να ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου.