Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Τεχνολογία, Πληροφορική, Δίκτυα

pliroforikigymn

Λογισμικό το οποίο συνοδεύει το σχολικό εγχειρίδιο του Γυμνασίου για το μάθημα της Πληροφορικής.