Νέα/Ανακοινώσεις

 

Στο σημείο αυτό μπορείτε να δείτε Ανακοινώσεις ευρύτερου εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος.

Αν θέλετε να ενημερωθείτε για προηγούμενες Ανακοινώσεις που έχουν φιλοξενηθεί στις ιστοσελίδες τις Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης κάντε click εδώ.

 

eete21

Το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος/ΕΕΤΕ, Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, Εποπτευόμενος Φορέας του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και συλλογικός φορέας 6.000 εικαστικών καλλιτεχνών, διοργανώνει Εκθέσεις Εικαστικών, τις οποίες μπορούν να επισκεφθούν σχολικές ομάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

vouli21

Διαβίβαση Επιστολής Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία με θέμα: «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων», προκειμένου να ενημερωθούν οι σχολικές μονάδες σχετικά.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία:  

Αρχείο 1                                Αρχείο 2

ypaith21Σε συνέχεια της με αρ. πρωτ.: 48498/ΓΔ4/27-4-2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών - Διδακτικό έτος 2021-2022», σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτημάτων παρατείνεται έως και την 25η Ιουνίου 2021.

Τελευταία τροποποίηση στις 14-06-21, 11:46

ypaith21

Στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων για το διδακτικό έτος 2021-2022, η Γενική Διεύθυνση Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους (πολιτιστικούς/ εκπαιδευτικούς Φορείς, συλλόγους και επιστημονικές ενώσεις, Πανεπιστημιακά Ιδρύματα, Μουσεία, Οργανισμούς, Κοινωφελή Ιδρύματα, Υπουργεία και εποπτευόμενους Φορείς τους, Ινστιτούτα και Ερευνητικά Κέντρα, δημόσιες Υπηρεσίες, αθλητικές Ομοσπονδίες, Νοσοκομεία/Ερευνητικά Κέντρα Νοσοκομείων, Φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Φορείς που έχουν συνάψει μνημόνιο συνεργασίας με το Υ.ΠΑΙ.Θ. ή/και το Ι.Ε.Π., Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.)/Διακυβερνητικές Οργανώσεις (Δ.Κ.Ο.), ιδιωτικούς Φορείς με επιστημονική, ερευνητική, εκπαιδευτική δραστηριότητα) οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλουν προτάσεις προς έγκριση για (α) εκπαιδευτικά προγράμματα, (β) συνοδευτικό εκπαιδευτικό υλικό των προγραμμάτων και (γ) μαθητικούς διαγωνισμούς, που απευθύνονται σε μαθητές και μαθήτριες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των σχολικών μονάδων όλης της χώρας ή/και των ελληνικών σχολείων του εξωτερικού, να προβούν στις παρακάτω ενέργειες:

α) να επισκεφθούν τον ιστότοπο του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) http://www.iep.edu.gr/el/ereunes-programmata, όπου περιγράφονται οι διαδικασίες υποβολής των αιτημάτων, οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται για την εξέτασή τους, καθώς και τα κριτήρια αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων και

β) να καταθέσουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. (βλ. Παράρτημα), αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο και μόνο μία φορά για το ίδιο αίτημα, φάκελο στον οποίο θα περιέχονται όλα τα αναγκαία τεκμήρια που προβλέπονται και αιτιολογούν την έγκριση των προτεινόμενων εκπαιδευτικών προγραμμάτων/υλικών και των μαθητικών διαγωνισμών.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Ενημέρωση: Σας ενημερώνουμε ότι η προθεσμία υποβολής αιτημάτων παρατείνεται έως και την 25η Ιουνίου 2021.

 

Τελευταία τροποποίηση στις 14-06-21, 11:51

iaadet21

Το Ινστιτούτο Αστρονομίας, Αστροφυσικής, Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης (ΙΑΑΔΕΤ) του Εθνικού Αστεροσκοπείου της Αθήνας, συνεχίζοντας την 26ετή πρωτοπόρο προσφορά του στην ελληνική εκπαίδευση, προχωράει και φέτος στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2021, στην οργάνωση του Θερινού Σχολείου διαδικτυακά με ανανεωμένο πρόγραμμα, για μαθητές Λυκείου όλης της χώρας, με κεντρικό θέμα «Το Σύμπαν, και οι τελευταίες ανακαλύψεις». Στο Σχολείο αυτό θα αξιοποιηθεί όλη η σύγχρονη τεχνολογία και τεχνογνωσία του Αστεροσκοπείου (τηλεσκόπια κ.λ.π.).

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

ypaith21

Χρήσιμες ερωτήσεις και απαντήσεις για τη δια ζώσης επαναλειτουργία των Λυκείων από τη Δευτέρα 12 Απριλίου και το self-testing:

https://www.minedu.gov.gr/news/48316-07-04-21-15-xrisimes-erotiseis-kai-apantiseis-gia-ti-dia-zosis-epanaleitourgia-ton-lykeion-kai-to-self-testing

vouli21

Σε συνέχεια επιστολής από την Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα εκπαιδευτικά εργαλεία, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και τους Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου:

1.  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Γλωσσόpolis: Περιηγήσεις στη Νέα Ελληνική», το οποίο συνδιοργανώθηκε από τη Βιβλιοθήκη της Βουλής (Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης & Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων) και τον Σύνδεσμο Υποτρόφων του Ιδρύματος Ωνάση, από το 2016 μέχρι το σχολικό έτος 2019-2020, μεταφέρεται διαδικτυακά ως ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον-εφαρμογή τηλεκπαίδευσης, με θέμα τη γλωσσική ποικιλότητα της Νέας Ελληνικής. Μπορεί να αξιοποιηθεί κατά τη γλωσσική διδασκαλία τόσο στην Α/θμια, όσο και στη Β/θμια Εκπαίδευση. Είναι ελεύθερα διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης της Βουλής: https://library.parliament.gr/%CE%95%CE%BA%CE%B8%CE%AD%CF%83%CE%B5%CE%B9% CF%82/%CE%93%CE%9B%CE%A9%CE%A3%CE%A3%CE%9FPOLIS/%CE%A8%CE%B7%CF%86 %CE%B9%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%82- %CE%95%CF%86%CE%B1%CF%81%CE%BC%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CF%82?fbclid=IwAR0 7W5rppXNgtw94yMqNQvyGp1ZQt9ge4hQWjze4vKxFtGCA0vQhXztFqZ8

2.  Ο Οδηγός για εκπαιδευτικούς ««Λέξεις που πληγώνουν, λέξεις που χαμογελούν»: Βιωματικό εργαστήριο για τον λεκτικό εκφοβισμό στο σχολικό περιβάλλον» εντάσσεται στις δράσεις εξωστρέφειας της Βιβλιοθήκης της Βουλής με επίκεντρο την εκπαιδευτική κοινότητα. Περιλαμβάνει το εκπαιδευτικό υλικό του ομώνυμου βιωματικού γλωσσικού εργαστηρίου που υλοποιείται ως εκπαιδευτικό πρόγραμμα από το 2017 στο Τμήμα Μπενακείου Βιβλιοθήκης & Συλλογών Πολιτικών Προσωπικοτήτων, πλαισιωμένο από θεωρητική τεκμηρίωση και αναλυτικές οδηγίες εφαρμογής. Η πρωτοτυπία του έγκειται στο ότι εστιάζει στη λεκτική διάσταση του σχολικού εκφοβισμού (λέξεις που πληγώνουν), αλλά και στις γλωσσικές επιλογές που διαθέτουμε για τον προσδιορισμό της διαφορετικότητας με σεβασμό προς τον Άλλο (λέξεις που χαμογελούν), σε μια σειρά θεματικών πεδίων που κυμαίνονται από την εξωτερική εμφάνιση και την ταυτότητα του φύλου, μέχρι την εθνική/εθνοτική προέλευση και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση. Το εν λόγω βιβλίο διατίθεται δωρεάν σε όλες και όλους τους ενδιαφερόμενους/ες (Συντονιστές εκπαιδευτικού έργου, Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, σχολικές μονάδες), μέσα από την εκδοτική σειρά της Βιβλιοθήκης της Βουλής Μέθοδοι και εργαλεία (ή σε μορφή pdf στην ιστοσελίδα: https://library.parliament.gr/ ). Για τη διαθεσιμότητα του βιβλίου και τη δυνατότητα δωρεάν αποστολής του από τη γραμματεία της Βιβλιοθήκης της Βουλής, μπορείτε να ενημερωθείτε στέλνοντας email στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. .

 

11syn21

11o Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ICODL 2021 Αθήνα, 26-28 Νοεμβρίου 2021, (μέσω Διαδικτύου)
Η Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση την εποχή της Πανδημίας: Εμπειρίες, Προκλήσεις και Προοπτικές

Θεματικές Ενότητες
● Θεωρητικές προσεγγίσεις και αναστοχασμός στην ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
● Στρατηγικές και πολιτικές στην εκπαίδευση την περίοδο της πανδημίας
● Διεθνείς εμπειρίες και εφαρμογές της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την περίοδο της πανδημίας στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση
● Διδακτική γνωστικών αντικειμένων στο πλαίσιο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
● Εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Ειδική Αγωγή
● Εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην επαγγελματική κατάρτιση και στη δια βίου μάθηση
● Εμπειρίες και Πρακτικές επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
● Υποστήριξη εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων την περίοδο της πανδημίας
● Εκπαιδευτικό υλικό για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση
● Ασφάλεια και Πνευματικά Δικαιώματα στο Διαδίκτυο
● Η εκπαίδευση μετά την πανδημία

Σημαντικές ημερομηνίες:

● Κατάθεση ολοκληρωμένων εισηγήσεων: έως 30 Μαΐου 2021
● Αποδοχή εισηγήσεων / ενημέρωση συγγραφέων: 30 Ιουλίου 2021
● Κατάθεση τελικών και διορθωμένων εισηγήσεων: 30 Αυγούστου 2021
● Διεξαγωγή συνεδρίου: 26 έως 28 Νοεμβρίου 2021

Γλώσσες συνεδρίου:
Ελληνικά/Αγγλικά

Διοργάνωση:
● Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών
● Ελληνικό Δίκτυο Ανοικτής & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης (ΕΔΑΕ)

Υποβολή εισηγήσεων:
Μπορείτε να υποβάλετε την εργασία σας στην ακόλουθη διεύθυνση:
https://eproceedings.epublishing.ekt.gr/index.php/openedu/about/submissions #onlineSubmissions

Πληροφορίες για το Συνέδριο και υποβολή προτάσεων για Εργαστήρια ή Θεματικά Πάνελ:
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.
Ιστοσελίδα: www.edae.net

 

 

paidvivl21

Σε συνέχεια της με αρ. πρ. Φ16/24045/Δ2/02-03-2021 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2021», σας επισυνάπτουμε συμπληρωματικά ενημέρωση σχετικά με την αφίσα και το μήνυμα από το Ελληνικό Τμήμα της IBBY-Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Παιδικού Βιβλίου2021, καθώς και τον σύνδεσμο μέσω του οποίου οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί και σχολεία μπορούν να κατεβάσουν δωρεάν το υλικό του εορτασμού.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

seismografos21

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έργου ERASMUS+KA3 : «Reflecting 4 Change (R4C)» το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το οποίο είναι Εθνικός Συντονιστής του Έργου για την Ελλάδα, λαμβάνοντας υπόψη την με αρ. πρωτ. 10/25-2-2021 Πράξη του Δ.Σ. του, καλεί σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης να συμμετάσχουν σε Σχολικό Διαγωνισμό με θέμα: «Φτιάξε τον δικό σου ψηφιακό σεισμογράφο».
O διαγωνισμός πρόκειται να πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών και την Ελληνογερμανική Αγωγή, Ευρωπαϊκό Συντονιστή του έργου R4C, κατά το σχολικό έτος 2020-21 με την προϋπόθεση να τηρηθούν απαρέγκλιτα οι οδηγίες του Υ.ΠΑΙ.Θ. και του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) για την προστασία από τον κορωνοϊό COVID-19.

Για αναλυτικές πληροφορίες δείτε το επισυναπτόμενο αρχείο.

Σελίδα 1 από 4