Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Υλικό Εκπαιδευτικών

Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πρόκειται για μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα πάνω στους γεωμετρικούς τόπους που στοχεύει στην εμπέδωση των εννοιών των κωνικών τομών.

Οι μαθητές αναζητούν στοιχεία στο διαδίκτυο σχετικά με τη σύνθεση και τη λειτουργία της Ελληνικής Βουλής. Προσεγγίζουν την ιστορία της κοινοβουλευτικής παράδοσης του τόπου μας και ανιχνεύουν την ιστορία και λειτουργία της Βουλής των Εφήβων.

Εισήγηση στο 3ο Διεθνές Συνέδριο "Ανοικτή & εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: Παιδαγωγικές και Τεχνολογικές Εφαρμογές" στην Πάτρα (ΕΑΠ - ΕΔΑΕ, 11 - 13 Νοεμβρίου 2005)

Μία απόπειρα διδακτικής προσέγγισης της ελληνιστικής περιόδου (πολιτική-κοινωνία-πολιτισμός) με τη βοήθεια της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Εμβαδά τόπων-Μεθοδολογία-Παραδείγματα.

Είναι μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα όπου οι μαθητές διερευνούν τη σχέση της ακτίνας και του εμβαδού του κυκλικού δίσκου.

Είναι μια καθοδηγούμενη με φύλλο εργασίας δραστηριότητα που αναφέρεται στην επαλήθευση του τύπου εμβαδού παραλληλογράμμου. Οι μαθητές μπορούν να πειραματιστούν με ένα δυναμικό μοντέλο για να μετρήσουν, υπολογίσουν, παρατηρήσουν, υποθέσουν και επαληθεύσουν τον τύπο του εμβαδού σε όλα τα είδη του σχήματος.

Πρόκειται για μία έτοιμη εφαρμογή σχεδιασμένη για τη διδασκαλία της έννοιας του εμβαδού.

Επαναληπτικές ασκήσεις με το πρόγραμμα power point. Καλύπτει όλη την ύλη του 1ου μέρους του σχολικού βιβλίου. Ο μαθητής δοκιμάζει τις γνώσεις του και επανατροφοδοτεί τη μνήμη του με ευχάριστο και δημιουργικό τρόπο.

Παρουσιάζονται τρεις εναλλακτικές διδακτικές προσεγγίσεις - η προσέγγιση "Μαύρο Κουτί", η προσέγγιση που βασίζεται στις "Διερευνήσεις" και η προσέγγιση βασισμένη στη συνεργασία δύο ατόμων - που εφαρμόζονται σε εισαγωγικά μαθήματα προγραμματισμού.

Απόδοση στα ελληνικά της μελέτης του Richard P. Olenick, καθηγητή φυσικής του University of Dallas.
Πρόκειται για μια λίστα από προϋπάρχουσες και λανθασμένες αντιλήψεις που οι καθηγητές στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση συχνά συναντούν στους μαθητές τους

Μέτρηση της ταχύτητας του ήχου στον αέρα και σε μεταλλικές ράβδους με τη χρήση Σ.Σ.Λ.Α. ( Συστημάτων Συγχρονικής Λήψης Απεικόνισης ).

Σχηματισμός ειδώλων σε κοίλα και κυρτά κάτοπτρα με λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας. Διερεύνηση και προϋποθέσεις κάτω από τις οποίες ισχύει το μοντέλο σχηματισμού των ειδώλων.

Ενδεικτικό παράδειγμα διδακτικής-συγκριτικής προσέγγισης των αποσπασμάτων από τα έργα του Θ. Βαλτινού, "Συναξάρι Αντρέα Κορδοπάτη" και "Στοιχεία για τη δεκαετία '60", που περιλαμβάνονται στα βιβλία της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄και Β΄Γυμνασίου αντίστοιχα.