Υλικό Εκπαιδευτικών

Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

"Στην εργασία αυτή προτείνεται η χρήση του MultiLog-DbLAb και του αισθητήρα πίεσης (του Συστήματος Συγχρονικής Λήψης και Απεικόνισης των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των Ενιαίων Λυκείων) στην κινητική της αντίδρασης διάσπασης του Υπεροξειδίου του Υδρογόνου - Η2Ο2 παρουσία καταλύτη Πυρολουσίτη - MnO2 . Σε τέσσερα πειράματα μετράται η παραγόμενη ποσότητα αερίου Οξυγόνου - O2 , με τον αισθητήρα πίεσης του MultiLog, από τη διάσπαση 10ml 0,3% w/w (d=1,1Kg/l περίπου 0,1M) διαλύματος Η2Ο2, που πρόσφατα είχε παρασκευασθεί. Στο πρώτο απουσία καταλύτη επιβεβαιώνεται ότι η αντίδραση 2Η2Ο2 (aq) à 2H2O (l) + O2 (g) είναι εξαιρετικά αργή σε θερμοκρασία δωματίου. Στα επόμενα τρία καταγράφονται οι παραγόμενες ποσότητες O2, σε συνάρτηση με το χρόνο, από ίδιας συγκέντρωσης 0,3%w/w (0,1Μ) και ποσότητας (10ml) διαλύματα Η2Ο2 , παρουσία αυξανόμενων ποσοτήτων 0,05g , 0,1g και 0,2g καταλύτη MnO2, αντίστοιχα. Από τα διαγράμματα O2 – χρόνου διαπιστώνεται, ότι η παραγόμενη ποσότητα O2 είναι πρακτικά ίδια και για τις τρεις διαφορετικές ποσότητες καταλύτη. Με χρήση του λογισμικού Db-Lab , υπολογίζεται από τις αρχικές κλίσεις των διαγραμμάτων O2 – χρόνου η αρχική ταχύτητα των τριών αντιδράσεων και διαπιστώνεται ότι αυτή αυξάνεται, όσο αυξάνεται η ποσότητα του καταλύτη. Τέλος δίνεται συνοπτικό φύλλο εργασίας."
Στόχος της δραστηριότητας είναι η διερεύνηση και ανακάλυψη της Ιστορικής εξέλιξης των Υπολογιστών μέσα από τη χρήση του διαδίκτυου και web 2.0 εργαλείων (blog).
Στο συνοδευτικό αρχείο excel έχουν καταγραφεί οι δρόμοι της Ερμούπολης Σύρου και επιχειρείται η κατηγοριοποίησή τους. Στους πίνακες ταξινομούνται τα ονόματα των δρόμων της Ερμούπολης Σύρου με βάση συγκεκριμένα κριτήρια. Οι υπολογιστικές εφαρμογές μας υποστηρίζουν ιδιαίτερα στη συγκεντρωτική αναπαράσταση, ταξινόμηση και σύγκριση πληροφοριακών στοιχείων.
Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να πειραματισθεί με θετικό ή αρνητικό φορτίο που εισέρχεται κάθετα στις δυναμικές γραμμές και στα όρια ενός Ομογενούς Μαγνητικού Πεδίου, να επιλέξει μέτρο ταχύτητας, μάζα φορτίου.
Προσέγγιση δύο γειτονικών αλλά διαφορετικών ποιημάτων που έχουν κοινό σημείο την αναφορά τους σε ήρωες: ένα παλιό ποιήμα (του Παλαμά) μιλά για ήρωα με τρόπο σύμφωνο με την εποχή που γράφτηκε το ποιήμα. Το πιο καινούριο ποιήμα (της Παπά) μιλάει για σύγχρονους ανώνυμους ήρωες με σύγχρονο τρόπο. Παρά τις διαφορές τους, τα δύο ποιήματα προσφέρονται για διακειμενικά ""παιχνίδια"". Παρουσιάστηκε σε επιμορφωτική ημερίδα του Συνδέσμου Φιλολόγων Χανίων με θέμα «Η διδασκαλία της νεοελληνικής λογοτεχνίας στη Μέση εκπαίδευση:θεωρία και πράξη».

Αποσπάσματα από ένα άρθρο για την ταινία Εrin Brockovich χρησιμοποιήθηκαν σαν ασκήσεις cloze tests. Στόχος ήταν οι μαθητές να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες μέσα στο κείμενο και να μάθουν να χρησιμοποιούν τεχνικές για να συμπληρώνουν τα κενά των cloze tests αποκτώντας ταυτόχρονα γνώσεις σχετικά με τη δομή των cloze tests.

Σκοπός της εργασίας είναι να κατανοήσουν οι μαθητές ότι η εκκεντρότητα ε δίνει τη μορφή της κωνικής τομής , καθώς μεταβάλλεται στο διάστημα [ 0 ,+∞ ).

Προσομοίωση εγκάρσιων και διαμηκών κυμάτων με δυνατότητα μεταβολής του πλάτους και της συχνότητας. Συνοδεύεται από ενδεικτικές ερωτήσεις για τους μαθητές.

Για διευκόλυνση των επιμορφωτών και επιμορφούμενων ΤΠΕ Β επιπέδου

Σύνδεσμος σε σελίδα με αρχείο ήχου του Εθνικού ύμνου

Είναι μια καθοδηγούμενη δραστηριότητα που σκοπό έχει να κατανοήσουν οι μαθητές τα είδη των γωνιών και των τριγώνων.

Μελέτη συμπεριφοράς ρευματοφόρου αγωγού μέσα σε μαγνητικό πεδίο, που δημιουργείται από ηλεκτρομαγνήτη.

Κείμενο σχετικά με τον χαρακτήρα, τη λειτουργία και την ιστορική αξία των αγιολογικών κειμένων.

Πρόκειται για παρουσίαση σε Powerpoint, η οποία περιέχει υλικό σχετικό με τις υποενότητες του πρώτου κεφαλαίου του βιβλίου της Κοινωνιολογίας της Γ΄Λυκείου. Κάποιες διαφάνειες θα μπορούσαν ίσως να αξιοποιηθούν και στο πλαίσιο του μαθήματος της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής της Γ΄Γυμνασίου.