Υλικό Εκπαιδευτικών

Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Καθοδηγούμενη δραστηριότητα, όπου οι μαθητές λύνουν το πρόβλημα της ευθείας ελαχίστων τετραγώνων, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του Function Probe, δοκιμάζοντας την ευθεία και χρησιμοποιώντας την Αριθμομηχανή για την γρήγορη εκτέλεση πολύπλοκων πράξεων.

Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι να εντοπίσουν οι μαθητές την αλληλεξάρτηση ή μη των μεταβλητών κάνοντας το διάγραμμα διασποράς , να διακρίνουν την γραμμική εξάρτηση , να αναφερθούν σε προηγούμενες έννοιες όπως στην μέση τιμή , και να διαπιστώσουν πως , με κάποιες προϋποθέσεις, μπορούν να κάνουν προβλέψεις (εκτιμήσεις) για την εξαρτημένη τιμή ψ.

Η δραστηριότητα περιλαμβάνει 3 ομάδες γραφικών με το MS Paint (πρόγραμμα Ζωγραφικής) και αφορά μια εναλλακτική πρόταση στο ερώτημα: Πώς να χρησιμοποιήσω τον υπολογιστή στην τάξη μου.

Είναι μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα όπου οι μαθητές πειραματίζονται δυναμικά με τις τιμές των παραμέτρων και το πεδίο ορισμού του τριωνύμου και εξάγουν συμπεράσματα για τα ακρότατα, τη μονοτονία και τις ρίζες του.

Η διδακτική πρόταση «Γυναίκες στην Αρχαία Αθήνα» έχει ως βασικό στόχο να εμπλουτιστεί η διδακτική προσέγγιση του θέματος με τις δυνατότητες που παρέχει η αξιοποίηση του PowerPoint και του Διαδικτυακού χώρου.

Είναι μία καθοδηγούμενη δραστηριότητα όπου οι μαθητές μετρούν και συγκρίνουν τις γωνίες που σχηματίζονται από δύο παράλληλες ευθείες όταν τέμνονται από τρίτη.

Στόχος της δραστριότητας είναι να γίνει επανάληψη και εμπέδωση των όρων του μαθήματος της μελέτης (Ε.Μ.Υ, μετεωρολόγος, δελτίο καιρού, θερμοκρασία, νεφελώδης, άστατος καιρός κ.ά) και οι μαθητές να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με τη λειτουργία της Αντιγραφής-Επικόλλησης (Copy-Paste) και με τη γραφή κειμένου στο MsPaint.

Ο μαθητής καλείται να ορίσει τις συνιστώσες τηςς αρχικής ταχύτητας και το νόμο της δύναμης σε ένα σώμα ώστε αυτό να εκτελέσει κινήσεις διαφόρων τύπων. Προσομοίωση με φύλλο εργασίας.

Θεωρητική και πρακτική παρουσίαση κατασκευής μιας σχολικής εφημερίδας

Εισαγωγή στα ατελή πηλίκα μιας διαίρεσης.

Πρόταση για την διδασκαλία του μαθήματος Οργανικής Χημείας «Διακρίσεις οργανικών ενώσεων» σε μετωπικό εργαστήριο. Η πρόταση περιλαμβάνει φύλλα σχεδίου μαθήματος, εργασίας και αξιολόγησης όπως και πλήρεις οδηγίες για τα απαιτούμενα όργανα και αντιδραστήρια

Διαλύματα (1.11) Σχέδια μαθημάτων για Χημεία Β Γυμνασίου

Προσομοίωση διαπλανητικού ταξιδιού από μητρικό πλανήτη σε πλανήτη-στόχο, που στοχεύει στην άρση παρανοήσεων σχετικά με δυνάμεις και κίνηση στο διάστημα. Δίνεται η δυνατότητα παρατήρησης από ακίνητο ή κινούμενο παρατηρητή και τέσσερις προσομοιώσεις με φύλλο εργασίας

Ξεκινώντας από ένα puzzle για την κατανόηση της γεωμετρικής ερμηνείας του Π.Θ οι μαθητές, αξιοποιώντας κατάλληλους εσωτερικούς υπερδεσμούς, καθοδηγούνται στη επανάληψη της θεωρίας ανατρέχοντας παράλληλα σε ενδιαφέροντα ιστορικά στοιχεία και επαληθεύουν το Π.Θ και τις Πυθαγόρειες τριάδες δυναμικά με διαδραστικές εφαρμογές Cabri Java. (δεν χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Cabri)