Υλικό Εκπαιδευτικών

Υλικό Εκπαιδευτικών (788)

Στη συλλογή αυτή έχει συγκεντρωθεί το υλικό που έχουν καταθέσει εκπαιδευτικοί κατά το χρονικό διάστημα 2006 έως Ιανουάριο 2015.

Έπειτα, η υπηρεσία κατάθεσης εκπαιδευτικού υλικού της Δικτυακής Εκπαιδευτικής Πύλης edu-gate.minedu.gov.gr αντικαθίσταται από το αποθετήριο «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών», σύμφωνα με την εγκύκλιο υπ. αριθμ. 131377/Γ2/19-08-2014 και την έναρξη λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας.

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://photodentro.edu.gr/ugc και αποτελεί Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Πώς ένα τετριμμένο θέμα μπορεί να αποκτήσει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Από ένα απλό πρόβλημα ομοιότητας στην κατασκευή ενός τηλέμετρου. Η δραστηριότητα είναι απόσπασμα από το project pinhole camera.

Μια παρουσίαση με ασκήσεις για επανάληψη στην Ανάλυση Γ΄τάξης (θετ. Κατεύθυνσης ) Ε.Λ. Οι ασκήσεις πάρθηκαν από την παρουσίαση του συμβούλου του Π.Ι. και ενός των συγγραφέων του σχολ. Βιβλίου κ. Πολύζου ( ελαφρά τροποποιημένες για μαθητές) , που έγινε στα Γιάννενα τον Μάρτιο του 2001, στους μαθηματικούς του νομού.

Προσομοιώσεις επιλεγμένων ασκήσεων του σχολικού βιβλίου του 4ου κεφαλαίου.

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές μας κατανοούν την ώρα μέσα από το σχεδιαστικό πρόγραμμα MS Paint.

Χρονολογικός πίνακας των βυζαντινών δυναστειών και των αυτοκρατόρων από το 565 μ.Χ.έως το 1453 μ.Χ.

Τάχιστη αντικειμενική βαθμολόγηση μαθητών με παιδαγωγικά κριτήρια.

Μία απόπειρα διδακτικής προσέγγισης των Βαλκανικών πολέμων με τη βοήθεια της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού.

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές με μετρήσεις των μηκών των διαμέσων και των αποστάσεων του βαρυκέντρου από κάθε κορυφή διαπιστώνουν την ιδιότητα που έχει το βαρύκεντρο και φέρνοντας τα ύψη, μετακινώντας την κορυφές του τριγώνου διαπιστώνουν τις ιδιότητες του ορθοκέντρου.

Κείμενο σχετικά με την ιστορική αξία του "βίου του αγίου Στεφάνου του Νέου" σε ό,τι αφορά την περίοδο της Εικονομαχίας
Δίνονται στοιχεία θεωρίας του μαθήματος "Εγκαταστάσεις Ψύξης" για βοήθεια στην επίλυση ασκήσεων. Λεπτομερώς και υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις. Δίνονται ασκήσεις άλυτες για να λυθούν από το μαθητή, καθώς και ερωτήσεις θεωρίας και σωστού λάθους.
Βοήθημα ώστε να έχουν οι υποψήφιοι των Πανελλαδικών εξετάσεων στο μάθημα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ένα πλήρη οδηγό επίλυσης ασκήσεων. Περιέχονται λυμένα παραδείγματα με αναλυτικό τρόπο αλλά και άλυτες ασκήσεις ώστε οι μαθητές να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους.

Είναι μία δραστηριότητα με την οποία οι μαθητές μέσα από ένα πραγματικό πρόβλημα θα κατανοήσουν τις έννοιες_ κύκλος, κέντρο-ακτίνα κύκλου, τόξο-χορδή, μεσοκάθετος.

Προσομοιώσεις οριζόντιας βολής (2 προσομοιώσεις) με το λογιαμικό Interctive Physics. Φύλλο εργασίας και οδηγίες-υποδείξεις-απαντήσεις για τον διδάσκοντα.