Λογισμικό - Πολυμέσα

Λογισμικό - Πολυμέσα

Στη συλλογή αυτή έχουν συγκεντρωθεί τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού και πολυμεσικού υλικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Βρείτε ανά Υποκατηγορία

Λογισμικό

Λογισμικό (163)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθούν οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Οι τίτλοι Εκπαιδευτικού Λογισμικού που περιλαμβάνει η συλλογή είτε έχουν αγοραστεί από το Υ.Π.Ε.Θ. στα πλαίσια διαφόρων έργων είτε είναι προϊόντα ελεύθερου λογισμικού και λογισμικού ανοιχτού κώδικα. Όσοι τίτλοι έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου έχουν σαφή ένδειξη καταλληλότητας.

Προβολή άρθρων...
Πολυμέσα

Πολυμέσα (5)

Σκοπός αυτής της συλλογής είναι να συγκεντρωθεί πρόσθετο πολυμεσικό υλικό κατάλληλο για εκπαιδευτική χρήση, εγκεκριμένο από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Προβολή άρθρων...

bando haut

Εργαλείο που επιτρέπει την εφαρμογή διαφόρων καλλιτεχνικών φίλτρων για το ρετουσάρισμα φωτογραφιών.

picasa

Πρόγραμμα προβολής και οργάνωσης φωτογραφιών. Διαθέτει λειτουργίες δημιουργίας slideshow και επεξεργασίας εικόνας.

atomic1

Programs for Understanding Atomic Models (432ΚΒ)
Η εφαρμογή περιλαμβάνει τρεις προσομοιώσεις α) το πρότυπο Bohr για μεταπτώσεις ηλεκτρονίων με απορόφηση και εκπομπή ακτινοβολιών στο άτομο H. β) το πείραμα του Rutherford. γ) γραφικές αναπαραστάσεις των κυματοσυναρτήσεων ατομικών τροχιακών (Shroedinger).

pspad

Απλό περιβάλλον συγγραφής κώδικα σε διάφορες γλώσσες προγραμματισμού.

scratch

Το Scratch είναι μία γλώσσα προγραμματισμού με την οποία ο εκπαιδευτικός ή ο μαθητής μπορούν να δημιουργήσουν τις δικές τους διαδραστικές ιστορίες, κινούμενα σχέδια, παιχνίδια κ.α.

seismic waves

Πολύ καλή παρουσίαση της διάδοσης των σεισμικών κυμάτων από διάφορους επιλεγμένους σεισμούς, με πολλαπλές αναπαραστάσεις (διάδοση κυμάτων στην επιφάνεια και το εσωτερικό της υδρογείου με ταυτόχρονη αναπαράσταση του τι δείχνουν οι σεισμογράφοι σε διάφορα σημεία της Γης).

earthquakes

Περιγραφή: Παρουσιάσεις σε χάρτες της κατανομής σεισμών και ηφαιστείων και των λιθοσφαιρικών πλακών. Χρονολογική εμφάνιση των σεισμών και των ηφαιστειακών εκρήξεων από το 1960 έως σήμερα σε 2 ή 3 διαστάσεις, με δυνατότητες εμφάνισης σε όλο τον πλανήτη, ανά ήπειρο ή σε παράθυρο που ορίζει ο χρήστης. H πλούσια βάση δεδομένων του μπορεί να ενημερώνεται μέσω του διαδικτύου.

shadows

Shadows (Έκδοση 2.0 Beta 9: 1.40 MB. )
Περιγραφή: Λογισμικό Γαλλικής προέλευσης που επιτρέπει την κατασκευή (και εκτύπωση) διαφόρων τύπων ηλιακών ρολογιών για πολλές (2500) πόλεις της Γης.

skype

Απλό πρόγραμμα που παρέχει και τηλεφωνική επικοινωνία μέσω υπολογιστών ανά τον κόσμο με καλή ποιότητα ήχου. Ο συγκεκριμένος τύπος επικοινωνίας προσφέρεται δωρεάν. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προγράμματα διασχολικών συνεργασιών.

skypeintheclass

Ένας εύκολος τρόπος για να διευρύνει ο δάσκαλος τα όρια της τάξη του. Μέσω της εφαρμογής καθιστάται εφικτή η γνώριμια με νέα άτομα, η συνομιλία με ειδικούς, ενώ μπορούν έτσι να δημιουργήθούν καταπληκτικές εμπειρίες μάθησης με εκπαιδευτικούς από όλο τον κόσμο.

smartpcsol

Πρόγραμμα που επιτρέπει την ανάκτηση δεδομένων σε μηχανήματα με Windows και με σύστημα αρχείων FAT 12/16/32. Επιτρέπει την ανάκτηση κάθε είδους αρχείου (αρχεία MS Office, φωτογραφίες, αρχεία mp3 και zip), από κάθε είδος αποθηκευτικού μέσου (σκληρούς δίσκους, ψηφιακές κάμερες, flash disks, USB drives, κ.ά.).

SPAMfighter top logo

Πρόγραμμα καταπολέμησης ενοχλητικής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.

sbsdlogo2

Πρόγραμμα εντοπισμού και αφαίρεσης spyware.

sketchpad

Ανοικτό περιβάλλον διερευνητικής μάθησης που επιτρέπει την άμεση διαχείριση των μαθηματικών αντικειμένων και σχημάτων καθώς και την επεξεργασία τους από διαφορετικές οπτικές γωνίες. Η δυνατότητα της κίνησης και της παρακολούθησης των αλλαγών των στοιχείων και των μεγεθών του σχήματος διευκολύνει την εικασία και τον πειραματισμό στα Μαθηματικά.

hot pot

Το λογισμικό των Hot Potatoes (νεότερη έκδοση 6.0) είναι ένα σύνολο από 5 διαφορετικά εργαλεία σύνθεσης διαδραστικών ασκήσεων σε δικτυακό περιβάλλον: α) Jquiz: quiz σύντομων απαντήσεων (short-answer quiz) και quiz πολλαπλής επιλογής (multiple choice quiz), β) Jmix: ασκήσεις σύνθεσης προτάσεων (jumbled sentence exercise), γ) Jcross: σταυρόλεξο (crossword puzzle), δ) Jmatch : ασκήσεις αντιστοίχισης (matching exercise), ε) Jcloze: ασκήσεις συμπλήρωσης κενών (fill-in-the-gaps exercise).