Έγκριση του εκπαιδευτικού προγράμματος με τίτλο: «Ιατρική Κοινότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία» του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του Νομού Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.προγράμματος με τίτλο: «Ιατρική Κοινότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία» του Ιατρικού Συλλόγου Ευρυτανίας, το οποίο απευθύνεται σε μαθητές/τριες και εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας (όλων των τάξεων Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (όλων των τάξεων Γυμνασίου και Λυκείου, Σχολείων Γενικής Εκπαίδευσης και Σχολείων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης) του Νομού Ευρυτανίας, για το σχολικό έτος 2019-2020.