Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διαγωνισμοί

Σε αυτήν την κατηγορία θα αναρτώνται εγκύκλιοι του ΥΠΠΕΘ για την ενημέρωση των σχολείων αναφορικά με Διαγωνισμούς.