Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

6-07-15, 13:24

1ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

1oSynedrioEkpKainotomias

Η Συντονιστική και η Επιστημονική Επιτροπή του 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα 23, 24 και 25 Οκτωβρίου 2015, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Αρ. Πρωτ.: 11107/Δ2/22-01-2015) καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους, να υποβάλλουν εργασίες για συμμετοχή στο συνέδριο και στα πρακτικά του (με ISBN), μετά από κρίση.

 

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του είναι να προωθήσει το γόνιμο και δημιουργικό διάλογο μέσα στην εκπαιδευτική κοινότητα καθώς και να θέσει τις βάσεις ευρύτερων προβληματισμών αναφορικά με την υιοθέτηση οποιασδήποτε μορφής εκπαιδευτικής καινοτομίας που έχει σχέση, είτε με τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες, είτε με κάθε άλλη πτυχή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής.

Το συνέδριο απευθύνεται κυρίως σε:
 Εκπαιδευτικούς Προσχολικής Εκπαίδευσης.
 Εκπαιδευτικούς Α/θμιας Εκπαίδευσης.
 Εκπαιδευτικούς Β/θμιας Εκπαίδευσης.
 Μέλη Δ.Ε.Π. και Ε.Π. των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
 Ερευνητές της Εκπαίδευσης.
 Εκπαιδευτές Ενηλίκων.
 Προπτυχιακούς και Μεταπτυχιακούς Φοιτητές ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Κύριες Θεματικές Ενότητες
1. Καινοτόμες διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογίες, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες (Προσχολική, Α/θμια, Β/θμια, Γ/θμια), και για όλες τις ειδικότητες.
2. Αξιοποίηση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και τη μάθηση (εκπ/κό λογισμικό, διαδίκτυο κ.λπ.).
3. Ειδική Αγωγή (σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες).
4. Εκπαίδευση Ενηλίκων.
5. Εκπαιδευτική Ψυχολογία.
6. Αξιολόγηση στην Εκπαίδευση.
7. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης.
8. Εκπαιδευτική Ρομποτική και Τεχνολογία.
9. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
10. Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
11. Ιστορία και Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης.
12. Καινοτόμες δράσεις στην Εκπαίδευση.
13. Εκπαίδευση και Σχολικές Δραστηριότητες.
14. Εκπαιδευτική Έρευνα.
15. Φιλοσοφία της Εκπαίδευσης.
16. Εκπαίδευση και Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
17. Διαπολιτισμική Αγωγή.
18. Τέχνη και Εκπαίδευση.
19. Συμβουλευτική στην Εκπαίδευση και Επαγγελματικός Προσανατολισμός.

Τρόπος υποβολής εργασιών
Η διαδικασία υποβολής περιγράφεται στην ιστοσελίδα του συνεδρίου:
http://synedrio.eepek.gr -> μενού ‘Εισηγητές’ ή
www.eepek.gr -> μενού ‘Συνέδρια’ -> ’Συνέδριο2015’ -> ‘Εισηγητές’.

Σημαντικές ημερομηνίες
09 Φεβρουαρίου 2015 1η Ανακοίνωση του Συνεδρίου
09 Μαρτίου 2015 2η Ανακοίνωση του Συνεδρίου
31 Μαΐου 2015 Λήξη προθεσμίας υποβολής εργασιών
20 Αυγούστου 2015 Ενημέρωση αποδοχής εργασιών
10 Σεπτεμβρίου 2015 Λήξη προθεσμίας υποβολής τελικών εργασιών
04 Οκτωβρίου 2015 Ανακοίνωση προγράμματος του Συνεδρίου
23-25 Οκτωβρίου 2015 Διεξαγωγή του Συνεδρίου

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ: Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας (Παιδαγωγικά Τμήματα Δημοτικής εκπαίδευσης, Προσχολικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής) και το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας (Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας)

ΤΟΠΟΣ: Συνεδριακό Κέντρο, κτίριο Διοίκησης και Διαχείρισης Έργων του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, Λάρισα (Περιφερειακή οδός)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Περισσότερες πληροφορίες στο δικτυακό τόπο: http://synedrio.eepek.gr.
Eπικοινωνία στο e-mail: info_at_eepek.gr (αντικαταστήστε το _at_ με @) και στα τηλέφωνα: Κολοκοτρώνης Δημήτριος (Πρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6972038117, Λιόβας Δημήτριος (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), τηλ. 6932078466.

Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στο ακόλουθο έγγραφο.

Διαβάστηκε 3172 φορές Τελευταία τροποποίηση στις 11-08-15, 09:52