Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Η ακτίνα της Γης

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν με ένα πλήθος εννοιών που διδάχτηκαν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς, ακολουθώντας τα βήματα της σκέψης του Ερατοσθένη.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Γυμνάσιο, Β' Γυμνασίου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Γεωμετρία
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Ημερομηνία Υποβολής: Παρασκευή, 05 Μαΐου 2006
Διαβάστηκε 587 φορές