Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αντίστροφη συνάρτηση

Καθοδηγούμενη δραστηριότητα για την αντίστροφη συνάρτηση. Με τη βοήθεια ενός λογισμικού δυναμικής γεωμετρίας όπως το Geometer's Sketchpad οι μαθητές θα καταλήξουν στο συμπέρασμα της συμμετρικής σχέσης ως προς τη διχοτόμο της α΄ γωνίας ( ψ = χ) της γραφικής παράστασης μιας συνάρτησης f και της γραφικής παράστασης της αντίστροφης συνάρτησης.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο, Γ' Λυκείου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Ανάλυση
  • Τύπος Υλικού: Υποστηρικτικό Υλικό
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη, 06 Ιουνίου 2006
Διαβάστηκε 722 φορές