Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Αλληλεξάρτηση δύο μεγεθών , η περίπτωση της y=αx+β

Με αυτή την δραστηριότητα οι μαθητές ασκούνται διαδραστικά, με την βοήθεια Cabri Java Applets (δεν χρειάζεται να έχετε εγκατεστημένο το Cabri) και μέσω της ευθείας y=αx+β, στην αναγνώριση των σταθερών και των μεταβλητών μεγεθών ενός προβλήματος, της αλληλεξάρτησης αυτών και στην κατανόηση γενικότερα της γραφικής παράστασης της y=αx+β ( εφω, κλίση, σημεία τομής με άξονες κλπ). Διάρκεια: 1 διδακτική ώρα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Γυμνάσιο, Β' Γυμνασίου, Γ' Γυμνασίου, Λύκειο, Α' Λυκείου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα
  • Τύπος Υλικού: Υποστηρικτικό Υλικό
  • Εισηγητής - Δημιουργός: "ΚΑΣΤΑΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΔΑΝΑΗ"
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη, 30 Μαΐου 2006
Διαβάστηκε 753 φορές