Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Ανάλογα Ποσά

Είναι μια καθοδηγούμενη με φύλλο εργασίας δραστηριότητα που οι μαθητές πειραματίζονται με το δυναμικό μοντέλο ενός γεωμετρικού σχήματος (τετραγώνου) για την αναζήτηση αναλογικής σχέσης μεταξύ στοιχείων του σχήματος. Η δυναμική μελέτη και παρατήρηση συμπληρώνεται με πινακοποίηση τιμών, εύρεση του λόγου των αντιστοίχων τιμών και αποτύπωση σε σύστημα αξόνων.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Γυμνάσιο, Α' Γυμνασίου
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Άλγεβρα
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Δευτέρα, 29 Μαΐου 2006
Διαβάστηκε 792 φορές