Βαθμολόγηση μαθητών με παιδαγωγική αντιστάθμιση σε excel

Τάχιστη αντικειμενική βαθμολόγηση μαθητών με παιδαγωγικά κριτήρια.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑ.Λ.
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Γενικού Περιεχομένου
  • Τύπος Υλικού: Υποστηρικτικό Υλικό
  • Στόχοι: Αντικειμενική βαθμολόγηση μαθητών στην τάξη, ενισχύοντας κατακόρυφα την παιδαγωγική διαδικασία.
  • Μεθοδολογική Προσέγγιση: Τάχιστη βαθμολόγηση μαθητών, ανάπτυξη κινήτρων για μάθηση, βελτίωση κλίματος στην τάξη, βελτίωση εικόνας σχολείου στους γονείς και στην κοινωνία γενικότερα.
  • Απαιτούμενη Προετοιμασία: Excel
  • Κριτήρια Αξιολόγησης: Αντικειμενικότητα.
  • Προαπαιτούμενες Δεξιότητες: Ms office
  • Εισηγητής - Δημιουργός: Τσίρλης Μιχαήλ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Δευτέρα, 03 Μαρτίου 2014
Διαβάστηκε 3329 φορές