Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Αξιολόγηση Μεταφοράς Τεχνολογίας & Καινοτομίας

Το συγκεκριμένο κείμενο προέκυψε από έρευνα στην ελληνική αλλά κυρίως στη διεθνή βιβλιογραφία με σκοπό τον εντοπισμό συστημάτων αξιολόγησης προσπαθειών μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, κυρίως μεταξύ εταιρειών.
Ανακοίνωση στην 1η Επιστημονική Ημερίδα Τμήματος Διοίκησης Τεχνολογίας ‘Διοίκηση Τεχνολογίας και Επιχειρησιακό Περιβάλλον’, 14 Μαΐου2008, Νάουσα.

http://mt.uom.gr/public_files/File/general/epim1/ProgrammaFoititikwnErgasiwn.doc

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Τεχνολογία
  • Τύπος Υλικού: Εκπαιδευτικά Άρθρα
  • Εισηγητής - Δημιουργός: Δ. Μ. Δοϊνάκης και Ι. Λ. Μπακούρος
  • Ημερομηνία Υποβολής: Δευτέρα, 29 Δεκεμβρίου 2008
Διαβάστηκε 690 φορές