Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Γνωρίζω τη γειτονιά μου

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα στοχεύει ώστε να αποσαφηνίσουν οι μαθητές τις γνώσεις τους για χώρους, δρόμους, σημαντικά σημεία της γειτονιάς, να ανακαλύψουν νέα στοιχεία σχετικά με τη γειτονιά., να προτείνουν λύσεις για τα προβλήματα της γειτονιάς, να κατανοήσουν την έννοια της κλίμακας χάρτη και τη σχέση πραγματικότητας με χάρτη, να προσανατολιστούν και να κινούνται με βοήθεια χάρτη, να κατανοήσουν τη ρυμοτομία της πόλης τους και την αναγκαιότητα της ύπαρξης ελεύθερων χώρωνκαι να εξοικειωθούν με τη χρήση του Internet για ανεύρεση πληροφοριών.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Δημοτικό, Δ' Δημοτικού
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Μελέτη Περιβάλλοντος
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Εισηγητής - Δημιουργός: ΧΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
  • Ημερομηνία Υποβολής: Πέμπτη, 25 Μαΐου 2006
Διαβάστηκε 676 φορές