21-08-15, 11:28

Περιβάλλον E-SLATE

eslateΤο Αβάκιο E-Slate προσφέρει στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα (ερευνητές, εκπαιδευτικούς, μαθητές, συγγραφείς εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, εκδότες) εργαλεία υψηλού επιπέδου για τη σύνθεση εκπαιδευτικών «Μικρόκοσμων» (εστιασμένων εφαρμογών) για πειραματισμό και διερεύνηση φαινομένων, εννοιών, υποθέσεων και συσχετισμών.

Ιδέες εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων μπορούν εύκολα να μετατραπούν σε λογισμικό, στη μορφή Μικρόκοσμων που απαρτίζονται από αλληλο-συνεργαζόμενες «Ψηφίδες». Οι Ψηφίδες παρέχονται ως μια βιβλιοθήκη προκατασκευασμένων υπολογιστικών αντικειμένων (software components), ειδικά σχεδιασμένων για εκπαιδευτική χρήση, τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να συνδεθούν μεταξύ τους σε οποιoνδήποτε συνδυασμό. Έτσι, με κατάλληλη διασύνδεση των Ψηφίδων από τον χρήστη-εκπαιδευτικό, συντίθεται το κάθε φορά στοχευόμενο εκπαιδευτικό λογισμικό-δραστηριότητα. Η διασύνδεση και διαχείριση τόσο των ψηφίδων όσο και των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων (Μικρόκοσμων) μπορεί να προγραμματιστεί μέσα από μια ειδικά σχεδιασμένη συμβολική γλώσσα βασισμένη στη Logo.

'Εργο/Κατασκευαστής: Ενέργεια "Οδύσσεια", "Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών, Ερευνητική Μονάδα 3: Learning Technology Group

 

ΑΔΕΙΑ ΛΗΨΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Το λογισμικό διατίθεται μόνο για Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εγκατάσταση και η χρήση του λογισμικού επιτρέπεται μόνο στους σταθμούς των σχολικών μονάδων.

Η λήψη του λογισμικού είναι δυνατή μόνο από υπολογιστές σχολικών μονάδων που συνδέονται στο Διαδίκτυο μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ).

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλική Γλώσσα, Γαλλική Γλώσσα, Γερμανική Γλώσσα, Ιστορία, Φυσική, Μαθηματικά, Γεωγραφία
  • Βαθμίδα Εκπαίδευσης: Γυμνάσιο, Λύκειο
  • Έγκριση Παιδαγωγικού Ινστιτουτου: Ναι
  • ID: 32
  • Άδεια Μεταφόρτωσης: Ναι