Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Από το "παύε να ρωτάς" στο "πάμε να κάνουμε μετρήσεις": Πειραματική προσέγγιση των νόμων των αερίων σε εργαστήρια Φυσικών Επιστημών των Λυκείων.

Περιγράφεται μία σειρά από απλά και γρήγορα πειράματα για την μελέτη των σχέσεων ανάμεσα σε P-V (ισόθερμη μεταβολή), V-T (ισόχωρη μεταβολή), P-T (ισοβαρής μεταβολή), αριθμού moles (n) και πίεσης (P) με το σύστημα λήψης μετρήσεων με αισθητήρες των εργαστηρίων Φυσικών επιστημών των Ενιαίων Λυκείων. Από τα πειραματικά δεδομένα, οι μαθητές οδηγούνται στην «επανανακάλυψη» της καταστατικής εξίσωσης των αερίων καθώς και στον υπολογισμό της τιμής του κλάσματος PV/nT (δηλαδή της παγκόσμιας σταθεράς των αερίων R). Προτείνεται επίσης ένα εκπαιδευτικό σχέδιο εργασίας (project) για τους νόμους των αερίων, στο οποίο μπορούν να ενταχθούν τα περιγραφόμενα πειράματα.Εισήγηση στο 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη». Σύρος 9, 10, 11 Μαϊου 2003.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Χημεία
  • Τύπος Υλικού: Εκπαιδευτικά Άρθρα
  • Εισηγητής - Δημιουργός: "ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ ΧΗΜΙΚΟΣ, ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΗΣ ΤΠΕ ΓΑΤΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΥΣΙΚΟΣ, ΕΚΦΕ Ν. ΣΜΥΡΝΗΣ"
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη, 06 Ιουνίου 2006
Διαβάστηκε 826 φορές