Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

A Cross-Curricular Approach to EFL for Advanced Students: A Project-based “Initiation” into the Advertising World

The objective is to build up a lesson plan that not only teaches English, but also entertains, motivates and arouses young learners’ cognition in order to make them realize how advertisements manipulate people. Apart from that, the subject-matter constitutes an everyday reality enhancing student motivation as learners are already familiar to – or victims of – advertising; this also implies that the lesson is going to have an explicit effect on students’ disposition towards “mass persuasion”.

Πρόσθετες Πληροφορίες

  • Βαθμίδα: Λύκειο
  • Γνωστικό Αντικείμενο: Αγγλικά
  • Τύπος Υλικού: Προτάσεις Διδασκαλίας
  • Στόχοι: Αυξημένη ανάγκη διαθεματικής προσέγγισης στη διδαδκαλία της ξένης γλώσσας με άμεση αναφορά σε στοιχεία της καθημερινότητας των μαθητών - Γνωστικές και ηθικές απολαβές
  • Μεθοδολογική Προσέγγιση: Ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων, σύνδεση του μαθήματος με το άμεσο περιβάλλον των μαθητών, ελεύθερη έκφραση, συνεργατικότητα, δημιουργικότητα, ολιστική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας.
  • Απαιτούμενη Προετοιμασία: Απαιτείται προετοιμασία σε σχέση με το θέμα (διαφήμιση), όπως περιγράφεραι στο άρθρο
  • Κριτήρια Αξιολόγησης: Αυθεντικότητα, Ολιστική προσέγγιση, Διαθεματική προσέγγιση και δημιουργική ομαδική εργασία
  • Προαπαιτούμενες Δεξιότητες: Συνιστάται η γνώση χρήσης/αξιοποίησης του διαδικτύου.
  • Εισηγητής - Δημιουργός: Γκιούρογλου Χαριτωμένη, κλ. ΠΕ06, MA
  • Ημερομηνία Υποβολής: Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2010
Διαβάστηκε 1786 φορές